Hoogleraar pleit voor actiever klimaatbeleid banken

Hoogleraar pleit voor actiever klimaatbeleid banken
Regelgeving zou banken helpen om de transitie te maken.

2022 wordt het jaar van de klimaatwaarheid voor financiële instellingen. Die komen dit jaar met actieplannen hoe zij hun balansen gaan ontwikkelen in lijn met wat nodig is om de Klimaatdoelen van Parijs te bereiken. Dan moet duidelijk worden wat dat gaat betekenen in termen van de CO2-emissie van bedrijven die gefinancierd worden door banken.

Dat stelt Rens van Tilburg, directeur van het Sustainable Finance Lab aan de Universiteit Utrecht. Hij deed zijn uitspraken in een interview aan Bank | Wereld Online van de Nederlandse Vereniging van Banken.

Dit jaar wordt volgens Van Tilburg ook duidelijk welke acties banken gaan ondernemen. “Kunnen we bedrijven aanzetten tot CO2-emissiereductie of gaan we afscheid van hen nemen?”

Van Tilburg vindt banken tot nu toe te laks zijn in het bijdragen aan klimaatdoelstellingen. “Er zijn bepaalde bedrijven waarvan banken nu afscheid aan het nemen zijn vanwege de milieu- en/of klimaatrisico’s. Maar het is nog heel beperkt en het beprijzen van de klimaatrisico’s gebeurt maar mondjesmaat. Terwijl het managen van risico’s toch de kerncompetentie van banken is. We praten nu al jaren over klimaatrisico’s. Er liggen veel studies en er is al lang bekend wat de grootste risico’s op dit vlak zijn.”

Van Tilburg stelt dat banken bang zijn om omzet mis te lopen en daarmee concurrenten te bevoordelen. “Banken nemen weliswaar afscheid van bedrijven die niet meegaan in de verduurzamingstransitie. Maar nog te beperkt en klimaatrisico’s moeten veel meer beprijst worden.”

Hij vindt het logisch dat de Nederlandse banken de ECB juist vragen om strenger toe te zien op het klimaatrisicomanagement. “Dat zet de concurrentie die nog bankiert alsof er geen klimaatverandering gaande is op een achterstand en vergroot zo de ruimte om zelf goed risicomanagement te voeren.”

“Van banken mag worden verwacht dat ze vooruitkijken, risico’s zien en die van een prijs voorzien. Banken hebben laten zien dat ze het kunnen. Bijvoorbeeld met de Label C-verplichting vanaf 2023 op door hen gefinancierd commercieel vastgoed.

Tegelijk is er ook een grens aan wat banken kunnen doen, waarschuwt Van Tilburg. “Regelgeving zou enorm helpen, zoals een verplichte energielabelsprong bij een verhuizing – iets wat vanuit de Nederlandse Vereniging van Banken steeds vaker wordt aangekaart. Er is namelijk ook zeker meer overheidsactie nodig om deze transitie voor elkaar te krijgen.”

Gerelateerde artikelen