Honoraria accountants moet vermeld in jaarrekening

Het NIVRA meldt dat grote ondernemingen in hun jaarverslagen, die zijn opgemaakt op of na 27 juni 2008, informatie moeten verstrekken over de omvang en samenstelling van de honoraria van de accountantsorganisatie.

Ondernemingen die behoren tot de categorie ‘grote rechtspersonen’ dienen voortaan in de toelichting bij de jaarrekening de honoraria van de accountantsorganisatie te vermelden. Deze verplichting vloeit voort uit implementatie in de Nederlandse wetgeving van EU Richtlijn 2006/43/EG.
Een nieuw wetsartikel 382a in Titel 9 Boek 2 BW is in het Staatsblad van 27 juni 2008 gepubliceerd en treedt op deze datum in werking.

De honoraria dienen te worden gesplitst in de volgende categorieën:
• Controle van de jaarrekening;
• Andere controle opdrachten;
• Fiscale adviesdiensten;
• Andere niet-controle diensten.

Vermelding van honoraria mag, onder voorwaarden, achterwege blijven in jaarrekeningen van rechtspersonen die worden geconsolideerd. In de geconsolideerde jaarrekening dient het totale honorarium per categorie te worden vermeld.

Gerelateerde artikelen