Home State Taxation

fallback
De Europese Commissie stelde kort geleden voor het systeem voor Home State Taxation te introduceren voor het midden- en kleinbedrijf binnen de EU. Dit systeem houdt in dat de belastinggrondslag wordt vastgesteld aan de hand van de regels van het land van het hoofdkantoor.

Het gaat hier om een belastinggrondslag van een onderneming die in verschillende lidstaten is gevestigd. De winst wordt vervolgens verdeeld over de lidstaten waar de diverse dochterondernemingen zijn gevestigd. Hun deel van de winst wordt belast tegen het nationale tarief voor vennootschapsbelasting.

Het voordeel van Home State Taxation is vooral dat vennootschappen zich in een andere lidstaat kunnen vestigen zonder dat zij het fiscale systeem van die lidstaat moeten toepassen. Dit kan mogelijk een barrière wegnemen voor grensoverschrijdende economische activiteiten, omdat ondernemingen hun eigen fiscale systemen kunnen blijven gebruiken.

Door de invoering van het systeem kunnen bedrijven besparen op administratieve kosten en grensoverschrijdende verliesverrekening behoort effectief tot de mogelijkheden. Alleen het mkb kan gebruikmaken van dit systeem.

Voor de definitie van het begrip mkb gelden de gemeenschappelijke waarden binnen de EU. Hierbij valt te denken aan een maximale omzet van 50 miljoen euro ofmaximaal 250 werknemers.

Volgens de Europese Commissie voldoet een groot aantal ondernemingen in de EU hieraan. De Commissie stelt voor om het systeem voorlopig vrijwillig in te voeren voor een periode van vijf jaar, bij voorkeur ingaand op 1 januari 2007.

De lidstaten zijn nu aan zet om te beslissen of ze met de pilot mee willen doen. Vervolgens mogen bedrijven zelf kiezen of ze van het systeem gebruik willen maken.

Onder redactie van Rick van Dijk, Deloitte Tax Lawyers

Gerelateerde artikelen