Hogere uitgaven deelname bedrijfsopleidingen

De uitgaven per werknemer die deelnam aan een bedrijfsopleiding lagen in 2005 beduidend hoger dan in 1999. Tegelijk gingen in 2005 minder werknemers naar een cursus of opleiding dan in 1999 en nam het aantal uren per deelnemer besteed aan bedrijfsopleidingen sterk af. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

In 2005 namen ruim 11,3 miljoen werknemers in de particuliere sector deel aan een cursus of opleiding, tegen bijna 1,6 miljoen in 1999. Ook het aantal uren besteed aan bedrijfsopleidingen nam af, van ruim 75 miljoen in 1999 naar bijna 47 miljoen in 2005. Dat komt neer op een daling van het aantal uren per deelnemer van gemiddeld 48 uur naar 36 uur.

In bijna alle bedrijfsgrootteklassen en bedrijfstakken werd er minder uren les gegeven. Alleen in de horeca steeg het aantal opleidingsuren per deelnemer licht.

De totale uitgaven aan cursussen of opleidingen van particuliere bedrijven met tien of meer werknemers, waren in 2005 met ongeveer 3,1 miljard euro vrijwel gelijk aan de uitgaven in 1999. Maar bij diezelfde uitgaven hoorden in 2005 minder deelnemers en minder opleidingsuren.
De uitgaven per deelnemer lagen in dat jaar op 2360 euro, bijna 400 euro hoger dan in 1999.

De uitgaven per opleidingsuur namen van 1999 tot en met 2005 met 60 procent toe, van 41 euro naar 66 euro. Dit is een fors hogere stijging dan de inflatie, die over deze periode ongeveer 16 procent bedroeg.

Daling bestede uren aan opleidingen
In 2005 namen ruim 11,3 miljoen werknemers in de particuliere sector deel aan een cursus of opleiding, tegen bijna 1,6 miljoen in 1999. Ook het aantal uren besteed aan bedrijfsopleidingen nam af, van ruim 75 miljoen in 1999 naar bijna 47 miljoen in 2005. Dat komt neer op een daling van het aantal uren per deelnemer van gemiddeld 48 uur naar 36 uur.

In bijna alle bedrijfsgrootteklassen en bedrijfstakken werd er minder uren les gegeven. Alleen in de horeca steeg het aantal opleidingsuren per deelnemer licht.

Bestaande kennis en vaardigheden werknemers vaak voldoende
Omdat de huidige kennis en vaardigheden van de werknemers al aansloten bij de behoeften van het bedrijf bood 55 procent van de bedrijven geen of minder opleidingen aan dan voorgenomen. Door 30 procent van de bedrijven werd aangegeven dat de hoge werkdruk en beperkt beschikbare tijd van invloed zijn geweest. Te hoge kosten werd door nog geen 20 procent van de bedrijven genoemd als reden.

Gerelateerde artikelen