Hogere rekening, slechter betalen

fallback
Rekeningen van zorgverzekeraars staan vrij hoog op de prioriteitenlijst van de particulier, denkt Jos Raaijmakers, manager debiteuren bij zorgverzekeraar CZ. 'Wij boeken slechts 0,35% af. Wellicht dat het aantal slecht betalende klanten volgend jaar toeneemt. De invoering van de basisverzekering verhoogt de bedragen op de rekening. En naarmate de bedragen hoger worden, hebben mensen toch meer moeite met betalen.'

CZ heeft ruim twee miljoen klanten, waarvan ongeveer 1,2 miljoen betalende (de rest zijn meeverzekerden zoals echtgenoten en kinderen). Raaijmakers: ‘Op dit moment lopen er ongeveer 1400 betalingsregelingen, voor in totaal 400.000 euro. Dat is een “normaal” bedrag voor ons. Ik denk dat iemand bijvoorbeeld de telefoonrekening eerder laat liggen dan de rekening van de zorgverzekeraar.’

Regeling
Voor die gevallen dat de klant toch slecht betaalt, kent CZ een duidelijke procedure. ‘Als iemand niet betaalt, sturen we tweemaal een aanmaning voordat we een extern incassotraject starten. Klanten betalen meestal al voor die tijd, of we weten een betalingsregeling te treffen met de verzekerde. Vaak benaderen zij ons zelf om tot zo’n regeling te komen.’

Gedrag
Door de wijzigingen in het zorgverzekeringstelsel per 1 januari 2006 wijzigt wellicht ook het betalingsgedrag van de klanten van verzekeraars. ‘Zeker voor de mensen die nu ziekenfondsverzekerd zijn, neemt het te betalen bedrag flink toe. Dat zou wel eens kunnen resulteren in slechtere betalingen. Als zorgverzekeraar hebben we straks wel als pressiemiddel – al is het niet een heel fijn middel – dat we klanten die niet betalen uit de verzekering kunnen royeren. In de huidige ziekenfondsregeling kan dat niet.’

Gerelateerde artikelen