‘Hogere loonstijging in nieuwe cao’s’

Het economische herstel wordt zichtbaar in nieuwe cao's. De in november afgesloten cao's kennen een gemiddelde loonafspraak van 1,74 procent - beduidend bo

Dat meldt werkgeversvereniging AWVN in haar maandelijkse bericht over het verloop van de cao-onderhandelingen. AWVN is de belangrijkste arbeidsvoorwaardenadviseur van werkgevers, betrokken bij het merendeel van alle 900 Nederlandse cao’s en bij een groot deel van de arbeidsvoorwaardenregelingen in Nederland. 

In november kwamen 16 nieuwe cao’s tot stand. De gemiddelde afgesproken loonstijging in die cao’s is 1,74 procent. Dat is hoger dan het jaargemiddelde van 1,5 procent. AWVN maakt wel de kanttekening dat de novemberafspraken gezien hun beperkte aantal een enigszins vertekend beeld kunnen geven en dat maandgemiddelden kunnen fluctueren. 

In 2016 verlopen in totaal 445 cao’s. Tot en met oktober zijn 313 daarvan – 70 procent – al vernieuwd. Procentueel is dat evenveel als in vorige jaren. Het bijna afgelopen cao-seizoen is tot dusver zonder noemenswaardige problemen verlopen. Het aantal conflicten en het aantal stakingsdagen blijft laag.

Gerelateerde artikelen