Hoge Raad: contract ontbinden bij onjuiste actieradius stroomauto

Actieradius bedrijgswagens

De Hoge Raad heeft op 28 juni 2024 bepaald dat een koopovereenkomst van een elektrische auto kan worden ontbonden als de beloofde actieradius niet wordt gehaald. Dit biedt extra bescherming voor kopers tegen misleidende claims van verkopers. Dat meldt het ANP.

  • Hoge Raad: elektrische auto niet geleverd volgens specs
  • Internationale trend is consumentenrechten bij actieradiusclaims.
  • Registeraccountants: extra aandacht voor claims autobedrijven.

In deze specifieke zaak kocht een zakelijke partij een elektrische auto waarvan de verkoper aangaf dat deze een actieradius van “tot 480 kilometer” zou hebben. Na aankoop bleek de auto slechts een actieradius van ongeveer 300 kilometer te hebben, een afwijking van 35 procent. De koper ontbond daarop de overeenkomst.

Rechterlijke uitspraak bevestigd

De Hoge Raad heeft de koper in het gelijk gesteld. De significante afwijking tussen de beloofde en de werkelijke actieradius betekende dat de auto niet voldeed aan de overeengekomen specificaties. Hierdoor had de koper het recht de overeenkomst te ontbinden.

Op dit moment rijden volgens RVO 28.675 elektrische lichte bedrijfsvoertuigen op de Nederlandse wegen. Dit komt neer op ongeveer 5,3% van alle personenauto’s in Nederland. Daarnaast zijn er ook 25.200 elektrische bestelauto’s geregistreerd, wat een stijging van 69,1% is ten opzichte van begin 2023. Als we kijken naar het totale aantal elektrische voertuigen, dan zijn er 483.247 elektrische personenauto’s op de Nederlandse wegen. Bedrijven in de energievoorziening en financiële dienstverlening lopen voorop in de elektrificatie van hun personenautopark, terwijl onder natuurlijke personen (particulieren en eenmanszaken) slechts 3% van de personenauto’s elektrisch is, schrijft het CBS.

Belang voor kopers en verkopers

Deze uitspraak versterkt de positie van kopers van elektrische auto’s. Het benadrukt dat verkopers verantwoordelijk gehouden kunnen worden voor de nauwkeurigheid van hun claims over productprestaties. Dit principe is cruciaal voor het vertrouwen in contractuele afspraken.

Kleine afwijkingen: Vervolgvragen

Een openstaande kwestie is hoe de rechtspraak zal omgaan met kleinere afwijkingen, zoals 10 of 15 procent. De exacte formulering van de verkopersclaims en de context van de koop (zakelijk of consument) zullen hierbij van belang zijn.

Internationale reacties en trends

Internationaal wordt de uitspraak van de Hoge Raad nauwlettend gevolgd. In de Verenigde Staten zijn er soortgelijke gevallen geweest waarbij kopers bescherming zochten tegen misleidende claims van autofabrikanten. Dit bevestigt een trend waarin consumentenrechten wereldwijd versterkt worden.

Voorbeelden uit het buitenland

In Duitsland zijn er vergelijkbare rechtszaken geweest, zoals de zaak tegen een autofabrikant die een actieradius claimde die in de praktijk niet haalbaar bleek. De Duitse rechtbanken hebben eveneens de zijde van de koper gekozen, wat een Europese trend lijkt te bevestigen. [Artikel gaat verder na de volgende advertentie]

Impact op de markt voor elektrische auto’s

De uitspraak kan gevolgen hebben voor de markt van elektrische auto’s. Producenten en verkopers zullen nauwkeuriger moeten zijn in hun claims over prestaties. Dit kan leiden tot meer transparantie en mogelijk hogere kosten voor de verkopers om claims te verifiëren.

Technische uitdagingen en realiteit

Fabrikanten van elektrische auto’s wijzen op de technische uitdagingen bij het voorspellen van de actieradius. Factoren zoals rijstijl, weersomstandigheden en gebruik van accessoires beïnvloeden de actieradius. De uitspraak dwingt hen echter om realistischere en beter onderbouwde claims te maken.

Consumentenbescherming voorop

De uitspraak van de Hoge Raad onderstreept het belang van consumentenbescherming in de snel evoluerende markt voor elektrische voertuigen. Het biedt een duidelijke boodschap: verkopers moeten hun beloften nakomen, anders riskeren zij ontbinding van de koop.

Praktische implicaties voor registeraccountants

Voor registeraccountants betekent deze uitspraak dat zij bij de controle van jaarrekeningen van autobedrijven extra aandacht moeten besteden aan de claims die deze bedrijven maken over hun producten. Dit kan invloed hebben op de beoordeling van risico’s en de noodzaak van aanvullende controlewerkzaamheden. [Artikel gaat verder na de volgende alinea]


Als toonaangevende bron voor accountantnieuws, strategieën en inzichten in finance en accountancy, helpt accountantweek.nl accountants, controllers en hoger financieel management om voorop te blijven lopen. Schrijf u daarom nu in voor de heldere, korte en makkelijk leesbare nieuwsbrief van Accountantweek voor een overzicht van al het relevante nieuws, alle unieke en inspirerende (netwerk)evenementen en belangrijkste meningen of volg ons op Linkedin.


Belang voor de toekomst

De uitspraak van de Hoge Raad zal vermoedelijk als precedent dienen voor toekomstige zaken, niet alleen in Nederland, maar mogelijk ook internationaal. Het kan leiden tot strengere regelgeving en meer verantwoordelijkheid voor autofabrikanten wereldwijd.

Gerelateerde artikelen