Hof moet digitale stukken accepteren

Procesoptimalisatie door informatie
Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft op 16 juni jl. geoordeeld dat het weigeren van digitale processtukken, die door advocaten in een zaak worden aangedragen, in strijd kan zijn met het recht op een eerlijk proces.

Een Slowaaks advocatenkantoor trad voor Slovak Radio op in meer dan 70.000 incassoprocedures. Vanwege de massaliteit hebben de advocaten de processtukken aangeleverd op DVD. Deze werden geweigerd door de verschillende gerechten bij gebrek aan apparatuur om de DVD’s te kunnen lezen.

Het EHRM oordeelt dat, mede gezien de omstandigheid dat de uitgeprinte versie van de stukken ruim 43 miljoen pagina’s zou beslaan, de weigering van de gerechten de digitale stukken in ontvangst te nemen in strijd is met art. 6.1 EVRM.

Bron: Tijdschrift Financieel Management: Legal Update ism BANNING Advocaten

Gerelateerde artikelen