Hoeveel vermogen heeft u?

Met het bericht van het aftreden van koningin Beatrix staat er een nieuw tijdperk voor de boeg. Een tijdperk van vernieuwing en verandering. De verandering die we op dit moment in de wereld, maar zeker in Nederland ervaren is echter een verandering die we liever niet willen...

Bezuinigingen, hogere eigen bijdragen, meer werklozen, meer faillissementen en meer negatieve effecten van wat wij samen de crisis noemen…

We waren gewend te praten over groei, over kansen, over vermeerdering van ons vermogen. Maar wat is dit nu precies, vermogen? Het woord vermogen wordt in onze maatschappij op zoveel manieren gebruikt, zeker als je hier extra aandacht aan besteed. Onderstaand laat ik enkele (actuele) gebeurtenissen en ontwikkelingen in relatie tot het woord vermogen de revue passeren.

• De economie van China groeide in 2012 “slechts” 7,4%, in 2011 was dit nog 9,2% en in 2010 10,4%. De groei van 7,4% was het laagste cijfer sinds 1999! Ook in China begint men zich nu zorgen te maken over de groei. Want groei is noodzakelijk voor een gezonde economie. Het vermogen van China om te blijven groeien is daarbij een prestatie op zich. Waarom lukt het de China wel en Nederland en de rest van de wereld niet op die wijze? Heeft China andere (economische) vermogens?

• De laatste discussie in de zorg gaat over het vermogen van de oudere die hulpbehoevend is. Het door de oudere spaarzaam bijeengebrachte vermogen moet nu gedeeltelijk aangewend worden voor een hogere eigen bijdrage voor verzorging. Terwijl iemand die niets gespaard heeft slechts de minimale eigen bijdrage gaat betalen. Dit doet mij denken aan de Wet op de Bejaardenoorden uit de jaren ’80. Ook toen werd in relatie tot de eigen bijdrage eveneens gekeken naar het vermogen van degene die zorg nodig had.

• Het eigen vermogen van veel bedrijven staat, mede door de crisis, onder druk waardoor niet (meer) kan worden voldaan aan de solvabiliteitseisen van banken. Dit betekent in de praktijk moeilijke gesprekken met de bank en wellicht minder leencapaciteit en minder investeringscapaciteit.

• Tijdens de onlangs gehouden meeting van het CIONET werd in relatie tot het onderwerp Cyber Security (zeer actueel gezien de recente vragen in de Tweede Kamer over dit onderwerp), gesproken over het herstelvermogen, het weerbaarheidsvermogen en het (collectief) leervermogen van een onderneming.

• Het weerstandsvermogen van de pensioenfondsen staat al enige tijd onder druk, dit leidt tot forse kortingen op de (bestaande) uitkeringen.

• Door woningcorporaties een verhuurdersheffing op te leggen ten behoeve van het financieringstekort zal het totale vermogen in deze sector naar verwachting fors dalen.

• Het Basel Comité wil een maximum stellen aan de ‘leverage ratio’ (de ‘leverage ratio’ is de verhouding tussen geleend vermogen en de hoeveelheid eigen vermogen van een bank). Dit om te voorkomen dat een bank overmatige schuldposities opbouwt. Dit vormde namelijk één van de onderliggende oorzaken van de crisis.

• Het wetsvoorstel Werken naar vermogen is vervallen. Dit wetsvoorstel was bedoeld om meer mensen met een (gedeeltelijke) arbeidsbeperking aan het werk helpen. De nieuwe wet zal gaan heten: de Participatiewet. Deze wet moet per 1 januari 2014 ingaan.

• Door de crisis zijn bedrijven meer dan ooit afhankelijk van het verandervermogen van hun organisatie. Een organisatie met een hoog verandervermogen heeft een concurrentievoordeel omdat zij beter in staat is zich snel aan te passen aan de veranderende omstandigheden.

Kortom er zijn vele begrippen en uiteenzettingen die afgeleid worden of in verband worden gebracht met het begrip vermogen. Het begrip vermogen bestaat niet. Heeft u het vermogen hiermee om te gaan?

Gerelateerde artikelen