Hoe ziet de optimale betaalmix er in de toekomst uit?

Met de overgang naar de SEPA betaalmiddelen houdt de huidige automatische incasso op te bestaan en gaat deze over op de SEPA automatische incasso. Ook komt er op termijn een eind aan het bestaan van de Acceptgiro. Weet u al hoe u hier mee om wilt gaan in uw organisatie? Wat is voor u de juiste mix van betaalmiddelen welke u wilt aanbieden aan uw klanten naast of als vervanger van de Automatische Incasso en Acceptgiro?

SEPA automatische incasso
De belangrijkste overweging voor organisaties  om over te gaan op automatische incasso is, naast de kosten, de grotere zekerheid dat de klant – tijdig – betaalt. De organisatie is zogezegd in control en kan daarnaast ook eenvoudig automatisch de incasso reconciliëren. Toch is dit product niet altijd even geliefd bij de consument. Met de automatische incasso verliest de consument namelijk de controle over het moment van betalen.

Met de SEPA automatische incasso verliezen organisaties een aantal belangrijke voordelen. Deze maakten dat voorheen vaak werd gekozen voor de huidige vorm van automatische incasso als betaalwijze voor hun klanten. De SEPA automatische incasso heeft voor sommige (kortlopende) producten of diensten enkele nadelen:

• Het SEPA incassobestand (voor eenmalige incasso’s) dient 5 werkdagen (D-5) voor incasso bij de bank aangeleverd te zijn, waar dit nu nog op de incassodatum zelf kan. Er is een D-1 variant in voorbereiding, maar het is nog onduidelijk wanneer deze door de banken zal worden aangeboden en welke banken deze mogelijkheid bieden.

• De eenmalige variant kan door de klant worden teruggeboekt, waar dit voor de huidige eenmalige incasso’s niet mogelijk is (tenzij onterechte incasso). Het blijft wel een feit dat de klant een betaalverplichting heeft aangezien er een product is afgenomen.

• Zowel de huidige incasso als de SEPA incasso vereisen een door de klant getekende incassomachtiging. Daar wordt nu niet altijd aan voldaan (vb. internetvinkje). Zolang de SEPA e-Machtiging (waarschijnlijk niet eerder dan in 2015) nog niet wordt aangeboden in de markt is de papieren incassomachtiging de enige rechtsgeldige manier waarop de machtiging kan worden afgegeven. Een tijdelijke overgang op een papieren machtiging zal voor veel organisaties die via internet hun producten verkopen onwenselijk zijn en tot meer vertraging in het betaalproces leiden.

Acceptgiro
De Acceptgiro is daarentegen nog steeds een zeer geliefd betaalmiddel bij consumenten; we kunnen zelf bepalen wanneer we betalen en de gekleurde Acceptgiro herinnert ons er aan dat we iets moeten betalen.  Daarentegen kost de Acceptgiro organisaties relatief veel geld, vandaar ook dat hier vaak kosten voor in rekening worden gebracht bij de klant.

De overgrote meerderheid van Acceptgirogebruikers (75%) maakt al gebruik van het Internet voor diverse doeleinden, waaronder het doen van betalingen en het invoeren van de Acceptgiro via Internetbankieren. De afgelopen jaren waren er verschillende standpunten ten aanzien van de Acceptgiro in het SEPA tijdperk. Er lijkt nu dan toch eindelijk een  definitief besluit te zijn genomen in Nederland; er komt tijdelijk  een Acceptgiro met IBAN. Maar implementatie daarvan kost ook weer extra geld. Gezien het feit dat de “BV” Nederland uiteindelijk (per 2019) toch af wil van de Acceptgiro is het de vraag of organisaties niet beter voor andere betaalmiddelen kunnen  kiezen.
______________________________________________________________________________
In 5 dagen alle aspecten van werkkapitaal optimalisatie | 35 PE Punten
Wilt u de financiële structuur van uw organisatie verbeteren en daarmee een betere cash- concurrentiepositie bereiken? Volg dan de vijfdaagse Masterclass Strategisch Werkkapitaal Management. Ontvang praktische tips, laat u inspireren door een business case en volg de interactieve management game. Meld u direct aan.
______________________________________________________________________________

Bovenstaande factoren maken de SEPA incasso en de Acceptgiro voor organisaties als betaalmiddel minder interessant en  risicovoller. Gezien het feit dat organisaties nu moeten gaan investeren om de huidige incasso en Acceptgiro klaar te maken voor SEPA, is dit het uitgelezen moment om alternatieve betaalmiddelen te overwegen.   

Bepalen van de optimale betaalmix
Organisaties worstelen met het vraagstuk welke betaalmiddelen nu het meest geschikt zijn voor de betaling van de producten en diensten die zij verkopen aan de consumentenmarkt. De overgang van de Nederlands incasso producten naar de SEPA incasso en de introductie van de vervanger van de huidige Acceptgiro is dan ook een uitgelezen moment voor organisaties om hun betaalmix onder de loep te nemen.

####

Om tot een optimale mix van betaalmethoden te komen dienen organisaties onderstaande zaken duidelijk te krijgen. Deze informatie vormt uiteindelijk een belangrijke basis voor het maken van keuzes inzake de optimale betaalmix.

1. Wat wordt er verkocht, oftewel waaruit bestaat het producten-/dienstenportfolio
Oftewel wat wordt er nu verkocht en wat zijn de specifieke kenmerken (fysiek product vs online product, etc.).

2. Wie is de te bereiken doelgroep
Elke doelgroep heeft zijn eigen kenmerken (jongeren/ ouderen, etc.).

3. Transactiebedragen, gemiddelde bedragen, eenmalige verkoop of herhalende verkoop.
Deze informatie is vooral van belang voor het bepalen van de risk- en fraude-maatregelen.

4. Welke betaalmiddelen worden momenteel gebruikt en wat zouden mogelijke alternatieven zijn. Tevens is van belang om duidelijk te krijgen hoe het creditmanagement momenteel is ingericht en wat de positie van de huidig gebruikte betaalmiddelen hierin is. Duidelijk dient te worden welke alternatieven mogelijk zijn.

5. Wat zijn de directe toewijsbare kosten van de betaalmiddelen
a. Transactie- en verzendkosten; dit zijn direct toewijsbare kosten die bij transacties zelf ontstaan (bijvoorbeeld batchkosten of kosten voor het versturen van een Acceptgiro)
b. Periodieke kosten (bijvoorbeeld abonnementskosten).

6. Wat zijn de indirecte kosten van gebruik betaalmiddelen
a. Interne proceskosten
Wat zijn de inspanningen die samenhangen met de gebruikte betaalmiddelen, zoals bijvoorbeeld manuren die nodig zijn voor de matching van de betaling met de orders.
b. Fraude
Worden betalingen bijvoorbeeld door consumenten teruggedraaid, nadat de bestelling is ontvangen.
c. Slagingspercentage betaaltransactie
Denk hierbij aan mislukte incasso’s, iDEAL transacties, etc. Maar ook de kans dat een FiNBOX of een ander email bericht ook tot een daadwerkelijke betaling leidt.

7. Wat is de positie van het betalingsverkeer als onderdeel van het totale credit management proces

Op basis van de informatie die hiermee verkregen wordt, kun je als organisatie een gefundeerde keuze maken in hoe het betalingsverkeer dient te worden ingericht en welke verschillende betaalmiddelen wanneer ingezet kunnen gaan worden.

Alternatieven
Om de lezer alvast enige inzicht te geven in verschillende mogelijkheden zullen tot slot een aantal alternatieve betaalmethoden, die een aanvulling of alternatief zouden kunnen zijn voor de Acceptgiro met IBAN en de SEPA incasso, kort besproken worden.

FiNBOX
Consumenten kunnen via FiNBOX rekeningen en documenten digitaal ontvangen (PDF formaat), bewaren en indien van toepassing betalen. Deze worden door organisaties  via een Billing Service Provider (BSP) bezorgt in de internet bankieromgeving van de momenteel aangesloten banken, t.w. Rabobank, ING en ABN Amro. De consument dient zich hiervoor eenmalig aan te melden binnen de eigen internetbankieromgeving van hun bank. Daarnaast kunnen organisaties op hún beurt aan consumenten vragen of zij voortaan hun financiële post naar de persoonlijke FiNBOX mogen sturen.

De consument ziet in zijn beveiligde bankomgeving het betreffende bericht verschijnen en kan (indien het een acceptbericht betreft) d.m.v. één klik een overboeking op de door hem gewenste datum initiëren (direct of later) zonder zaken handmatig te hoeven overtypen. In deze overboeking wordt dan gelijk het door de organisatie meegestuurde betalingskenmerk opgenomen, wat als voordeel heeft dat dit door organisaties gebruikt kan worden voor een automatische matching tussen openstaande post en binnenkomende betaling.
De consumenten kunnen 7 jaar lang de berichten opnieuw opvragen en deze berichten dienen dan ook in die periode bewaard te worden door de BSP of de organisatie.

Email georiënteerde betaaloplossingen
Er zijn momenteel al meerdere betaal oplossingen in de markt die gebaseerd zijn op enige vorm van email. Hiermee wordt in een betaalinitiatie en/of informatiebericht voorzien. Organisaties kunnen zelfstandig de emails initiëren met hierin opgenomen een link naar een betaalpagina (bijv. een iDEAL pagina). Een nadeel van dit soort oplossingen is dat deze emails  wantrouwend door consumenten kunnen  worden opgevat, zeker gezien de grote hoeveelheden fishing mails die momenteel consumenten geregeld in hun inbox ontvangen.
______________________________________________________________________________
In 5 dagen alle aspecten van werkkapitaal optimalisatie | 35 PE Punten
Wilt u de financiële structuur van uw organisatie verbeteren en daarmee een betere cash- concurrentiepositie bereiken? Volg dan de vijfdaagse Masterclass Strategisch Werkkapitaal Management. Ontvang praktische tips, laat u inspireren door een business case en volg de interactieve management game. Meld u direct aan.
______________________________________________________________________________

Acceptatie door consumenten via een ‘nieuwe’ marktstandaard is dan ook belangrijk, zodat het publiek vertrouwd raakt met deze nieuwe manieren van de nieuwe “elektronische Acceptgiro”. Voorbeelden van methoden die trachten een standaard hierin te zetten zijn AcceptEmail, DigiAccept, en online giro. Elke methode heeft zijn eigen specifieke kenmerken, maar het voert te ver om deze hier tot in detail te bespreken. Een andere methode is dat organisaties zelf emails kunnen versturen met hierin een link opgenomen naar een betaalpagina.

Online (vooraf) betalen
Online vooraf betalen is inmiddels steeds meer geaccepteerd en wordt al veelvuldig gebruikt. Vooral voor de betaling van producten en diensten die online worden gekocht bij webwinkels. Hierbij heeft de consument de mogelijkheid om online (al dan niet met behulp van een payment service provider) middels verschillende betaalmethoden zoals; iDEAL, PayPal, creditcards, etc. direct en vooraf de betaling te verrichten.
Voor repeterende betalingen is deze methode eigenlijk minder geschikt.

Achteraf betalen
Hierbij krijgt de consument de mogelijkheid om tijdens een online bestelling, toch achteraf de betaling te voldoen. Dit kan op verschillende manieren plaatsvinden. Bijvoorbeeld door middel van het bijsluiten van een factuur die de consument handmatig dient te voldoen, of via het verzenden van de bestelling onder rembours. Ook kunnen organisaties ervoor kiezen om de achteraf betaling te outsourcen naar een factoring dienstverlener zoals bijv. AfterPay. Deze factoring dienstverleners maken hiervoor a la minute online een risico inschatting van de betreffende consument  en bepalen hiermee of de consument voor achteraf betalen in aanmerking komt. Indien dit het geval is, wordt het geldbedrag aan de verzend organisatie gegarandeerd en de schuld overgenomen.

Weet u al welke betaalmix u wilt gaan toepassen binnen uw organisatie? Neem hier de tijd voor, want u wilt toch de optimale mix aanbieden voor uw eigen organisatie en klanten!

Door Christien van Meurs & Dick van de Kamp zijn Managing Consultants bij Enigma Consulting

Gerelateerde artikelen