Hoe waardeer je een e-commerce bedrijf?

Discounted Cash Flow methode bij e-commerce
Tips en tricks voor het waarderen van een webshop of andere e-commerce investering.

Door Sander Scholten

Veel nieuwe webshophouders overwegen bij hun start vooral welke webshopsoftware ze willen gebruiken, wat de domeinnaam wordt en hoe het assortiment wordt samengesteld. Ondernemers die wat meer ervaring hebben, overwegen nog een ander scenario: het overnemen van een bestaande onderneming.

Een overname heeft namelijk een aantal voordelen: zo zijn er Google posities, is er al omzet, een bestaand klantenbestand, en liggen er afspraken met leveranciers. De kans op succes is dan ook groter met een overname dan met het zelf starten: onderzoek wijst namelijk uit dat de helft van de starters niet meer actief is na vijf jaar, terwijl 90 procent van de overgenomen bedrijven nog wel actief zijn! Maar voor een overname is wel een investering nodig en dan loop je al snel tegen de vraag aan ‘wat is een e-commerce bedrijf waard’?

De exit van een webwinkelier

Inmiddels zijn er rond de 80.000 – 85.000 webwinkels in ons land. Alleen al in het derde kwartaal van 2020 kwamen er 6.500 nieuwe webshops bij! Van deze webwinkeliers zijn er de nodige die hun onderneming best zouden willen verkopen. De reden kan zijn dat online ondernemen lastiger bleek dan gedacht, maar wat ook vaak als reden wordt aangevoerd is dat een ondernemer na vijf tot tien jaar simpelweg toe is aan iets anders. In loondienst wissel je om de zoveel jaar van werkgever, maar als eigenaar van een (web)bedrijf is dat lastiger. Verkoop van de onderneming (de zogenaamde ‘exit’) is dan een goede optie.

Niet iedere ondernemer realiseert het zich, maar er is vraag in de markt naar webshops van alle formaten en deze overnamemarkt is de afgelopen jaren volwassener geworden met de komst van gespecialiseerde platforms en overnameadviseurs. Dus ook ondernemers die overwegen om hun webshop te verkopen lopen tegen de vraag aan ‘wat is mijn e-commerce bedrijf waard?’.

In dit artikel zal stap voor stap de beste aanpak worden beschreven, waarmee (op hoofdlijnen) een idee kan worden gevormd van de manier waarop bedrijfswaarde bepaald zou moeten worden.

De verschillende manieren om een e-commerce bedrijf te waarderen

In de markt worden verschillende methodes toegepast voor het bepalen van bedrijfswaarde: de intrinsieke waarde, multiples en de discounted cash flow methode komen het meeste voor.

1. De Intrinsieke Waarde (de ‘boekhoudersmethode’) – Voor de intrinsieke waarde wordt enkel gekeken naar het verschil tussen de totale actuele waarde van de activa (bezittingen) en de marktwaarde van het vreemd vermogen (leningen). Beide zijn een op een van de balans af te leiden en de intrinsieke waarde wordt daarom ook wel het ‘zichtbare eigen vermogen’ genoemd. Voor de gemiddelde webshop pakt deze methode niet heel positief uit: er staat vaak relatief weinig op de balans (naast de voorraad) en een (hopelijk groot) deel van de waarde zit in de goodwill die niet op de balans staat (tenzij de onderneming in kwestie zelf is overgenomen).

2. De Multiples – De meest gebruikte methode is de zogenaamde ‘multiple’ waardering. Hierbij wordt de bedrijfswaarde vastgesteld door een factor (de multiple) op de (meestal) EBIT of EBITDA los te laten. De bedrijfswaarde zou dan bijvoorbeeld 3 x EBITDA kunnen zijn.

Het zal niet verbazen dat deze eenvoud veel mensen bekoort, maar het belangrijk om voorzichtig te zijn met deze methode: multiples zijn eigenlijk alleen toepasbaar wanneer het te waarderen bedrijf écht vergelijkbaar is met de bedrijven in de groep ‘peer transacties’ waarvan de multiple is afgeleid. In de praktijk gebeurt dit meestal niet zorgvuldig genoeg en dan kan je je afvragen of de methode wel betrouwbaar genoeg is.

Een ander nadeel is dat multiples (net als de intrinsieke waarde) vooral op de resultaten van een webshop in het verleden zijn gebaseerd, terwijl een koper vooral geïnteresseerd is in de toekomstige resultaten.

Maar welke bedrijfswaarderingsmethode is dan wel geschikt?

3. De Discounted Cash Flow (‘DCF’) – De derde meest gebruikte waarderingsmethode is de basis methodiek van register valuators (RV’s) en deze DCF wordt alom gezien als de beste methode om bedrijfswaarde van MKB-bedrijven mee vast te stellen.

Nu is het goed om allereerst te beseffen dat er helaas geen enkele volledig objectieve waardebepaling bestaat. Iedere methode bevat enige mate van subjectiviteit. Maar binnen de beperkingen is de DCF-methode de meest geaccepteerde methode, omdat er vooral wordt gekeken naar de toekomstige kosten en baten. Met deze DCF-methode worden toekomstige kasstromen ingeschat en ‘contant gemaakt’ door te berekenen welke kosten er moeten worden gemaakt om die kasstromen daadwerkelijk te realiseren.

De redenering achter de Discounted Cash Flow is dat ‘huidig geld’ meer waarde heeft dan ‘toekomstig geld’. Bedenk daarbij of je liever nu 500 euro in je broekzak hebt zitten, of over een jaar met alle risico’s van dien. Met andere woorden, de toekomstige 500 euro heeft op dit moment voor minder waarde dan de 500 euro in jouw broekzak. Hoeveel dat toekomstige geld minder waard is, hangt af van verschillende risicofactoren die zullen worden toegelicht.

Waarde bepalen met de Discounted Cash Flow methode

Volgens de DCF-methodiek hebben drie elementen impact op het begrip waarde: Tijd, Geld en Onzekerheid (risico). Deze komen naar voren in de volgende variabelen:

1. De jaarlijkse vrije kasstromen die worden voorzien (de toekomstige ‘free cash flow’)
2. De kosten van het geïnvesteerde vermogen (de ‘rendementseis)

In formulevorm komen ze als volgt terug:

De vrije kasstroom bereken je door de EBIT (omzet minus de kosten van gewone bedrijfsuitoefening: de bedrijfswinst) te corrigeren voor vennootschapsbelasting, afschrijvingen, (des)investeringen en mutaties in het werkkapitaal en voorzieningen. Dit klinkt lastig, maar dat valt wel mee: voor de meeste e-commerce bedrijven spelen deze correcties maar in beperkte mate. Bij een groeiende webwinkel zal bijvoorbeeld vooral een wijziging in werkkapitaal (voorraad) van toepassing zijn.

Vervolgens kan de rendementseis worden bepaald aan de hand van de risicoloze rente (Rf) + de marktpremie voor investeringen (Rm). Daar voeg je een algemene risicopremie aan toe voor webshops (Rs), die vervolgens nog kan worden gecorrigeerd voor de sterke & zwakke punten van een specifieke onderneming (Ru). Een rendementseis kan via zo’n build up methode bijvoorbeeld op 25 procent uitkomen. De toekomstige kasstromen worden dus contant gemaakt aan de hand van deze 25 procent (oftewel de kasstromen worden per jaar gedeeld door 1,25 tot de macht van het betreffende jaar).

Aandachtspunten bij het bepalen van bedrijfswaarde

Webwinkeliers tellen wel hun voorraadwaarde soms bij de berekende waarde op. Dat is theoretisch niet juist. Volgens de DCF-methode is voorraad een bedrijfsmiddel waarmee de vrije kasstromen worden gerealiseerd. Zonder deze voorraad zijn de kasstromen niet te realiseren. Als de voorraadwaarde hoger is dan de berekende bedrijfswaarde, dan zou je wellicht beter kunnen liquideren. Het is in principe wel mogelijk om een hoge voorraad in de prognoses af te bouwen en de opbrengsten als eenmalige baten mee te nemen.

Wat we verder regelmatig tegenkomen is dat webshophouders hun eigen uren niet als kosten verwerken. Dat moet echter wel: deze uren zijn ‘kosten’ die noodzakelijk zijn voor de bedrijfsuitoefening.

Afsluitend is het nog goed om te beseffen dat ‘waarde’ in de praktijk niet overeen komt met ‘prijs’: De waarde is het bedrag dat is berekend aan de hand van de toekomstige inkomsten, gecorrigeerd voor risico en termijn. De prijs is vervolgens het bedrag dat tussen koper en verkoper wordt overeengekomen en dit bedrag is vooral het resultaat van onderhandeling.

Conclusie

Het bepalen van waarde is dus geen exacte wetenschap! Er zijn diverse subjectieve factoren in het spel zoals de (deels aangenomen) risico’s. Die zijn niet altijd hard te maken en een koper zal deze anders kunnen inschatten dan de verkoper. Maar een waardering via een goed navolgbare methode als de Discounted Cash Flow vormt wel een goede basis om een inhoudelijke discussie tussen koper en verkoper plaats te laten vinden. En dat is in onze ervaring vaak de weg richting een deal.

Sander Scholten is mede-oprichter van het webshopovernameplatform WebshopOvername.nl. Hij is als register valuator ingeschreven bij het NIRV en publiceert regelmatig over e-commerce overnames en waarderingen. Wil jij jouw bedrijf verkopen of ben je zelf op zoek naar bedrijven te koop neem dan vrijblijvend contact met hem op via 020-2184499.

Gerelateerde artikelen