Hoe moet je snel sluiten?

Wat doen de finance professionals bij snelle afsluiters anders?

De snelheid waarmee bedrijven hun boeken sluiten is een belangrijke KPI voor finance excellence. Interne en externe stakeholders willen steeds sneller  en het liefst realtime financiële stuurinformatie, het liefst door middel van forward looking rapportages. Dit vraagt om een efficiënt en wendbaar financial close process.

Zo is te lezen in het Financial Close Trendonderzoek 2019 van Brightstone, die 70 beursgenoteerde bedrijven onder de loep nam. Hoewel  een  snelle  close  dus  geen  doel  op  zich  is,  bevestigt  de snelheid de finance  excellence en focus op het realiseren van bedrijfsdoelstellingen. Kwalitatief goede  en  betrouwbare  informatie,  samengesteld  op  de  meest  efficiënte  wijze,  zorgt voor gestroomlijnde processen binnen het team, en voor grote tevredenheid onder stakeholders.

Bewuste keuze

De  CFO’s  en  Group  Controllers  die  meededen aan het onderzoek gaven  zonder  uitzondering  aan  dat hun versnelling een bewuste keuze was. Het uitspreken van de ambitie om betrokkenheid en draagvlak te creëren bij hun finance-teams vormde vaak het startpunt. Voor het ontwikkelen van de juiste mix aan  competenties  om  de  verandering  te  realiseren  was  vaak  bovengemiddeld  veel aandacht.

De afzonderlijke processtappen verlopen sneller  en  vloeiender  doordat  er meer aandacht  is voor  zowel  de  grote  als  kleine  procesoptimalisaties.  Ook namen deze  organisaties  hun  systemen  onder de loep. Voldeden deze, waren er upgrades, migraties of pakketselecties  nodig?

Optimalisaties

Alles  bij  elkaar  zorgden  de volgende  optimalisaties  voor  ideale  omstandigheden om tot een snelle financial close te komen:

  • Workforce: aandacht voor de mensen, competenties en het benodigd draagvlak.
  • Processen: standaardiseren zorgt ervoor dat je sneller kunt optimaliseen, innoveren en gebruik maken van nieuwe technologie, zoals RPA en AI. Zo ontstaat inzicht in en invloed op integrale processen en ketenmanagement.
  • Systemen: van standaardiseren, naar digitaliseren, naar automatiseren. Het doel is om tot een ‘single source of truth’ te komen, dankzij efficiënt ingerichte systemen die complexe datasets op consolidatieniveau aankunnen.

De  relevantie  en  urgentie  van  snel  afsluiten  neemt  alleen  maar  toe,  omdat  de  mate  waarin  bedrijven  moeten  en willen kunnen  anticiperen  op  veranderingen  in  de  markt  ook alleen  maar  toeneemt. 

Lees ook: 4 pijlers van succesvolle ICT-vernieuwing.

(bron: Brightstone Group)

Gerelateerde artikelen