Hoe moet ik omgaan met de 7 waardestuwers?

De waardestuwers binnen het model vormen de kern van het tastbaar maken van waarde. De 7 waardestuwers zijn: omzetgroei, Winstmarges, Belastingen, Vaste goederen, werkkapitaal, de WACC (gewogen gemiddelde kosten van kapitaal) en de periode van concurrentievoordeel (CAP).

Deze 7 waardestuwers geven gezamenlijk de complete organisatie weer in inkomsten, investeringen, risico en stabiliteit. Door de verschillende waardestuwers te ontrafelen in oorzaak- en gevolgrelaties, gerelateerd aan de organisatie in kwestie, kan een beeld worden gevormd van welke financiële en niet-financiële elementen binnen de organisatie van belang zijn voor de creatie van waarde.
__________________________________________________________________________
Vergroot uw kennis met opleidingen van topniveau
Wilt u op de hoogte blijven van ontwikkelingen in uw vakgebied? Vindt u het cruciaal dat uw kennis en vaardigheden op peil zijn? Vergroot nu uw kennis met opleidingen van topniveau. Volg een van de opleidingen van Alex van Groningen. Opleidingen voor accountants en financials die hun kennis en vaardigheden willen en moeten vergroten. Bekijk het gehele cursusoverzicht.
__________________________________________________________________________