Hoe maak je nu optimaal gebruik van NOW?

De 3 belangrijkste NOW tips van Greyt CFO Herman van Barneveld en het NOW Advies Team.

De maand april 2020 stond voor veel ondernemers in het teken van het aanvragen van de NOW regeling. Het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid is een ongekend overheidspakket dat binnen no time in het leven is geroepen en uitgerold door het UWV. Dat bracht voor ondernemers ook zeker de nodige druk mee in het aanvragen van deze subsidieregeling. Want waar moet allemaal op gelet worden? Waar zitten de haken en ogen? En wat voor invloed heeft deze regeling op mijn bedrijf, nu maar ook over een paar maanden? Met andere woorden: hoe kun je nu optimaal gebruik maken van de NOW regeling?

Door Greyt CFO Herman van Barneveld, met het Greyt CFO NOW Advies Team.

Nood breekt (bijna) wet. We zien en horen positieve berichten over de zeer snelle uitbetaling van de NOW regeling. Het UWV meldt in haar persbericht van 1 mei jongstleden dat ruim 114.000 aanvragen zijn ingediend met een waarde van ruim 1,9 miljard euro, waarvan bijna 104.000 aanvragen zijn uitbetaald. Het gemiddelde omzetverlies is ca. 70 procent en het aantal betrokken werknemers is ruim 1,7 miljoen.

Learnings CFO NOW Advies Team

De afgelopen maand heeft het CFO NOW Advies Team van Greyt meerdere adviesgesprekken betreft de NOW regeling gevoerd met klanten en relaties. Nu we een maand verder zijn, en vrijwel iedereen de aanvraag heeft ingediend, delen wij graag de drie belangrijkste learnings:

1. Concernbepaling

Wat vrijwel altijd naar voren kwam in onze adviesgesprekken is het niet of niet juist toepassen van het groepsbegrip ofwel de concernbepaling. Daar wordt onder verstaan: het consolideren van alle maatschappijen die onderdeel uitmaken van dezelfde groep en in Nederland een SV-loon hebben. Het niet of niet juist toepassen van het groepsbegrip kan tot gevolg hebben dat de verwachte omzetdaling niet correct is en dat het voorschot aanzienlijk te laag of te hoog is. Bij de eindafrekening vertaalt zich dit in een aanzienlijke correctie en een complexer traject met de accountant om een verklaring bij de eindafrekening te krijgen.

Inmiddels is de concernbepaling verruimd, zodat ondernemingen die tot een concern behoren ook onder voorwaarden zelfstandig een NOW aanvraag kunnen doen. Kijk voor een nadere toelichting bij de rijksoverheid en de NBA.

2. Keuze periode van omzetdaling

Wanneer je de omzetdaling wil berekenen, welke periode kun je dan het beste kiezen? Vooral bij volatiele en seizoenbedrijven is dit een lastig onderwerp. Immers: bij een volatiele omzet is het lastig om een goede prognose van de omzet per maand te maken en bij seizoenbedrijven kan het kiezen van de “juiste” periode van grote invloed zijn op de verwachte omzetdaling. Maak vooral scenario’s en kies voor de aanvraag het scenario wat de grootste omzetdaling laat zien.

3. Wel of geen accountantsverklaring

Weinig bedrijven hebben al nagedacht over de vaststelling van de subsidie. Degene die dat wel hebben gedaan, maken zich met name zorgen om de accountantsverklaring. Hierbij zijn de ‘hot topics’:

  • Boven welke grens is een verklaring nodig? Deze grens is tot op heden niet gepubliceerd.
     
  • Complexiteit als gevolg van afwijking groep volgens de jaarrekening en die voor de NOW aanvraag.
     
  • Wat zijn de eisen aan de onderbouwing van de eindafrekening dan wel vaststelling van de subsidie? Hoewel nog niet benoemd is ons advies in algemene zin om alle relevante elementen zo goed mogelijk te onderbouwen en documenteren. Dit scheelt zodat de accountant sneller zijn werk kan afronden en een verklaring kan afgeven.

Dat de accountantsverklaring een relevant punt is blijkt ook uit het feit dat de beroepsorganisatie voor accountants (NBA) bezig is met een standaard voor de verklaring en een helpdesk en vaktechnisch panel heeft ingericht.

Kortom, met de NOW regeling heeft de overheid snel een hulplijn gerealiseerd voor veel ondernemers die ook in de uitvoering, lees de uitbetaling, snel is gebleken. Er zitten een paar technische valkuilen in die je met het advies van een expert van ons NOW adviesteam kunt omzeilen.

Alle aandachtspunten en tips rondom (het aanvragen van) de NOW regeling kun je lezen in dit artikel.
 

Gerelateerde artikelen