Hoe kunnen bedrijven profiteren van Brede Welvaart?

Welvaart zorgt voor bedrijfsinkomsten

De brede welvaart in Nederland is vorig jaar gestegen, ondanks een kleine daling van het bruto binnenlands product (bbp). Dat blijkt uit onderzoek van RaboResearch en de Universiteit Utrecht. Toch is er een schaduwzijde: de welvaart is ongelijk verdeeld tussen verschillende regio’s in Nederland, en dit verschil neemt verder toe.

De onderzoekers analyseerden factoren zoals inkomen, geluk, gezondheid en veiligheid. Wat blijkt? Inwoners van de regio Gooi en Vechtstreek ervaren de hoogste brede welvaart. Ook in de Achterhoek, op de Veluwe, in Alkmaar en omgeving, en Zuidwest-Overijssel is de welvaart hoog. Deze regio’s combineren een prettig leefklimaat met nabijheid van voorzieningen en werk in steden.

 De Brede Welvaart heeft directe en indirecte gevolgen voor Nederlandse bedrijven:

1. Markt en Klanten: In regio’s met hogere brede welvaart hebben mensen vaak meer te besteden, wat kan leiden tot een grotere vraag naar producten en diensten. Bedrijven kunnen hun marketing- en verkoopstrategieën afstemmen op deze regionale verschillen.

2. Arbeidsmarkt: In regio’s met een hoge welvaart is het gemakkelijker om gekwalificeerd personeel aan te trekken en te behouden. Bedrijven moeten rekening houden met de beschikbaarheid van talent en de arbeidsvoorwaarden.

3. Duurzaamheid en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO): Brede welvaart omvat niet alleen economische aspecten, maar ook sociale en ecologische factoren. Bedrijven die duurzaamheid en MVO serieus nemen, kunnen profiteren van een positieve reputatie en klantloyaliteit.

4. Infrastructuur en Bereikbaarheid: De welvaart van een regio hangt samen met de kwaliteit van infrastructuur, zoals wegen, openbaar vervoer en digitale connectiviteit. Bedrijven moeten rekening houden met de bereikbaarheid van hun locaties en logistieke netwerken.

5. Samenwerking en Innovatie: In regio’s met hoge brede welvaart zijn vaak meer kennisinstellingen, onderzoekscentra en innovatiehubs te vinden. Bedrijven kunnen profiteren van samenwerking met deze instellingen en toegang krijgen tot nieuwe technologieën en ideeën.

Stedelijke Achterblijvers

In grote steden zoals Den Haag, Rotterdam en Amsterdam blijft de brede welvaart achter. Veiligheid en woontevredenheid scoren lager in deze stedelijke gebieden. De beperkte beschikbaarheid en hoge huizenprijzen spelen hierbij een rol. Ook aan de randen van Nederland, zoals in Zuid-Limburg en Delfzijl en omgeving, blijft de welvaart achter. Deze regio’s hebben sinds 2013 over het algemeen minder vooruitgang geboekt dan andere plekken, wat de ongelijkheid vergroot.

Lees ook:

Gerelateerde artikelen