Hoe krijg je meer aandacht voor risicomanagement?

Maak risicomanagement onderdeel van performance management en het wordt een belangrijk instrument om te sturen.

Een serie blogs over succesmanagement.

Hoe krijg je meer aandacht voor Risicomanagement? Maak het onderdeel van Performance Management! De aanpak is vergelijkbaar en ze vullen elkaar perfect aan. Er ontstaat door de integratie een robuuster management systeem. Ook wordt Risicomanagement een positieve activiteit gericht op het behalen van de organisatie doelstellingen. Hieronder leg ik uit hoe Risicomanagement als onderdeel van Performance management meer resultaat oplevert. Een ontwikkeling die zeker de moeite waard is en leidt tot meer aandacht van het management.

Door Geert Haisma. Hij is directeur Fully in Control en al 25 jaar gericht op nieuwe ontwikkelingen die doelbereiking effectief en succesvol kunnen maken. Hij is verbonden aan Universiteit Twente en moderator van de public peer group van het Controllers Netwerk.

Performance Management in de praktijk

Performance Management richt zich allereerst op de Key Succes Factoren (KSF’s) die bepalend zijn voor het behalen van de strategie met doelstellingen. Initiatieven  om de zwakkere punten van de organisatie op Key Succes Factoren bij te sturen, worden opgestart. De doelstellingen en activiteiten worden vervolgens gemonitord met behulp van Key Performance Indicatoren (KPI’s). Deze geven aan in hoeverre de gewenste doelstellingen worden gerealiseerd, of dat er bijgestuurd moet worden. Alles gericht op een lerende organisatie en succesvol bereiken van doelstellingen. Organisaties die dit proces goed beheersen zijn vaak een stuk succesvoller dan concurrenten of collega organisaties.

Performance Management levert vooral veel op indien het op een positieve manier in een organisatie wordt geïmplementeerd en dus niet als instrument wordt ingezet met als doel om mensen op af te rekenen en te straffen. In dat geval werkt het niet als een hulpmiddel dat stimuleert om te leren en te verbeteren. Als medewerkers worden afgerekend op iets dat volgens de dashboards niet goed gaat, dan gaan medewerkers steeds meer aandacht besteden aan het goed krijgen van de cijfers in plaats van verbeteren van de werkelijkheid. Of ze leggen de schuld van slechte resultaten bij een ander. Medewerkers besteden hun aandacht op die manier meer aan het zich indekken, dan aan het leren om het in de toekomst beter te doen.

Succesvol Performance management is het creëren van een cultuur waarbij het team met elkaar wil winnen, de doelstellingen behalen. De KPI’s geven aan hoe de organisatie ervoor staat en in hoeverre de organisatie op koers ligt. In een cultuur die erop is gericht om met elkaar de belangrijke organisatie doelstellingen te halen, omdat het leuk is om te winnen. Hiervoor moet regelmatig gestructureerd het  spel worden geanalyseerd. Fouten en slechtere resultaten worden niet afgestraft, maar worden geanalyseerd om er van te leren en bij te sturen.

Hoe sluit Risicomanagement aan

En wat heeft dit nu met Risicomanagement van doen. Risicomanagement is nu nog vaak een geïsoleerde activiteit met weinig management aandacht. In veel gevallen is Risicomanagement ingericht vanuit een compliance gedachte. Het is dan iets wat nu eenmaal moet. Daarbij zien veel managers van organisaties de Risicomanager als de boeman die één keer per maand of kwartaal slecht nieuws komt brengen door te vertellen wat er allemaal mis kan gaan. Het management is liever bezig met de business en het behalen van de doelstellingen van de organisatie, dan aan iemand die voor hun gevoel steeds op de rem trapt.

Wat vaak vergeten wordt is dat risico’s juist roet in het eten kunnen gooien bij het realiseren van organisatiedoelstellingen. Grote risico’s, zoals een pandemie, worden niet serieus genomen met alle gevolgen van dien als een risico zich voordoet. Neem als voorbeeld Bookings.com zij keren hun jaarwinst van 5 miljard euro uit aan dividend en hebben geen buffers om serieuze tegenvallers op te vangen. Heel anders dan bijvoorbeeld bedrijven als Apple of Google die dat wel hebben.

Dus het is nog niet zo gek om stil te staan bij het effect van risico’s op de organisatiedoelstellingen. We leven immers in een steeds sneller veranderende wereld, met sterke onderlinge afhankelijkheden, waardoor het ook noodzakelijker wordt om de risico’s hiervan regelmatig via een gestructureerde aanpak te analyseren en indien noodzakelijk te mitigeren. Allemaal gericht op het succesvol kunnen realiseren van de organisatie doelstellingen.

Risk Based Performance Management

Door risico’s aan doelstellingen te koppelen en inzichtelijk te maken wat de invloed van de risico’s op doelen kan zijn, maakt risicomanagement direct veel belangrijker. Het wordt opeens onderdeel van het ondernemingsspel. Als risicomanagement integraal met Performance Management wordt opgepakt, dan wordt het ineens een belangrijk instrument om een organisatie te sturen. Welke activiteiten moet worden gestimuleerd? Welke risico’s moeten worden beheerst? Kernvragen om de organisatiedoelstellingen te halen en op langere termijn succesvol blijven. Vanuit deze insteek gaat risicomanagement meer leven. Het is dan geen geïsoleerde activiteit meer, die ergens separaat in de organisatie wordt uitgevoerd.

Alle blogs van Geert Haisma voor u op een rij gezet.

(foto:Mick Barr, Pixabay)

Gerelateerde artikelen