Hoe de cloud CFO’s uit het nauw houdt

De rol van de CFO is sterk aan het veranderen. CEO's verwachten van hun CFO een grotere bijdrage aan de strategie, groei en prestaties van de organisatie, inclusief een hechtere samenwerking met managers van alle afdelingen. Maar door snelle ontwikkelingen op zowel zakelijk als technologisch vlak, dreigt de financieel directeur in het nauw gedreven te worden.

En dat kan niet de bedoeling zijn. Wat staat op dit moment op het netvlies van de CFO en hoe kan technologie ervoor zorgen dat de organisatie in plaats van op achterstand te worden gezet, een voorsprong neemt?
Door: Rob Cools
Groei in een dynamische wereld
De meeste CEO’s zien groei de komende drie jaar als grootste prioriteit, zo blijkt uit een onderzoek van KPMG, de KPMG Global CEO Outlook. Die focus op groei heeft gevolgen voor de CFO, want de organisatie vertrouwt in toenemende mate op finance voor inzicht en overzicht. Naast de CEO is de CFO de enige C-level executive met een goed beeld van alle bedrijfsonderdelen, zowel vanuit financieel perspectief als tegen de achtergrond van de zakelijke belangen van de organisatie.
Zoals uit de studie van KPMG blijkt, moeten CFO’s de komende jaren meerdere groeistrategieën kunnen ondersteunen. Met het constant veranderende gedrag van consumenten is dat geen geringe uitdaging; de traditionele ketens en businessmodellen staan enorm onder druk. 
Een andere belangrijke factor zijn de veranderende eisen aan rapportages als gevolg van nieuwe wet- en regelgeving, wat door het KPMG-rapport ‘The View from the Top’ als een katalysator voor de organisatie beschouwd wordt. Zo ligt, onder druk van nieuwe richtlijnen en de wens van standaardisatie, de nadruk op de bouw van datawarehouse-omgevingen die voldoen aan de vereisten voor rapportages, maar diezelfde data-omgevingen kunnen ook worden ingezet om meer inzicht te krijgen in de business om van daaruit groei te stimuleren.
Een cloud-gebaseerd financieel systeem kan het fundament leggen voor flexibiliteit en schaalbaarheid die voor groei noodzakelijk is. Een cloud-applicatie is in staat om veranderingen aan de eisen snel te kunnen verwerken, zonder dat het systeem daarvoor offline hoeft te gaan. Veranderingen kunnen door teams over de gehele wereld worden aangebracht; waar voor sommige zaken eerder maanden werk gepland stond, omdat maatwerk moest plaatsvinden, kunnen bepaalde procesaanpassingen nu in uren of zelfs minuten worden doorgevoerd. Werken met gedateerde bedrijfsprocessen en -systemen hoeft een organisatie niet langer op te houden.
Sneller beslissen: een kans om meer een partner van de business te worden
Een andere belangrijke trend is de wens van de CEO en de rest van de business om sneller beslissingen te kunnen maken. DE CFO en de afdeling finance kunnen het besluitvormingsproces en de ontwikkeling van strategie in de gehele organisatie ondersteunen met relevante data en inzichten door meer aan analyse en advies te doen.
Maar dan moet wel ergens tijd vandaan gehaald worden, want nu wordt nog bijna de helft van de tijd gespendeerd aan het verwerken van transacties, zo blijkt uit recent onderzoek van APQC. Als ‘Wat als?’ vragen moeten worden opgelost, vraagt dat om een financieel systeem dat overweg kan met accurate, real-time data en inzichten over de huidige status van de business. Als finance de gehele organisatie kan bedienen met een systeem dat managers in staat stelt beslissingen te maken met snelheid van de business, vergroot het ook de samenwerking met andere afdelingen. Continue inzage in presteren, maakt dat managers hun strategie constant kunnen monitoren en aanpassen waar dat nodig. De benodigde tijd voor het aanbieden van dit inzicht kan gewonnen worden door gebruik te maken van cloud-systemen die helpen analytische bedrijfsprocessen te stroomlijnen en voldoen aan de moderne eisen vanuit de business.
Innovatie werkt alleen met een technologisch fundament
Stilstaan is nooit een optie bij veranderingen als ontwrichtende technologie, nieuwe wet- en regelgeving en verschuivende eisen van consumenten en concurrenten uit onverwachte hoek. Tegenwoordig wordt ook naar de CFO gekeken om producten en diensten relevant te houden. 
Een overstap naar de cloud vormt een kans om innovatie een boost te geven en eenvoudiger businessmodellen aan te passen. De CFO en de afdeling finance ondersteunen deze doelstellingen van de organisatie door hulp te bieden met data en inzichten die groeikansen opleveren en beslissingen voor de toekomst onderbouwen, bijvoorbeeld als het gaat om het onderzoeken van een nieuwe markt of het doen van een acquisitie. 
De vorige generatie financiële systemen werd eerder ontworpen op basis van basale eisen aan accounting en rapportages, en niet om organisaties te helpen vooruit te kijken en gelijke tred te houden met het snelle veranderingstempo dat nu overal zichtbaar is. Als finance de hoeksteen van het toekomstige succes van de business wenst te worden, dan vormt de cloud de enige weg naar voren. 
Door: Rob Cools, Product Marketing Director bij Workday

Gerelateerde artikelen