Hoe creeert business control waarde?

Business control moet waardecreatie binnen de organisatie beheersen. Dat kan met Business Canvas Control.

Een serie blogs over control

BLOG – “Als je doet wat je altijd deed zal je krijgen wat je altijd kreeg.” Albert Einstein deelde ons in deze wijsheid. Toch is het verbazend hoe vaak organisaties, bedrijven en overheid fouten proberen te herstellen met de methoden waarmee de problemen zijn ontstaan. Verstandig is te leren om het heel anders aan te pakken: omdenken! Ga buiten de comfortzone het grotere geheel zien en neem afstand van dagelijkse sleur, zodat inzicht ontstaat met nieuwe oplossingsrichtingen. Business Canvas Control biedt zulke vergezichten.

Door Hinrich Slobbe, control prof in beide betekenissen, als associate professor aan de Business School Nederland en als directeur van Wisdom in Finance.

Business Canvas draait om waardepropositie. Waarde wordt toegevoegd als klanten besluiten om met jouw organisatie zaken te doen. Goederen en diensten dienen daarbij niet alleen om de klant een standaardproduct te bieden, maar genereren een naadloze toepassing van winstverhoging of probleemaanpak.
Denk aan de totaaloplossingen van toeleveranciers, die ervoor zorgen dat de kosten van onderhoud omlaag gaan. Concentreer je niet alleen op het onderdeel, maar kijk naar het grote geheel.
Of zie hoe artikelen door imago en branding een verrijkende beleving bieden, die uitstijgt boven het basisproduct. Je drinkt geen bier maar heerlijk helder …
Of het eten in een restaurant waar de producten worden gepresenteerd met een zodanig gastronomisch en hartelijk onthaal, dat de klant zich werkelijk gast gaat voelen.

Business control moet waarde creëren

De waardepropositie heeft naast marketingaspecten ook een procesdimensie. Het canvasmodel kijkt nadrukkelijk naar de processen en productiemiddelen die sleutelfuncties vervullen in het bevredigen van klantbehoeften. Daarom moet business control gaan over het beheersen van de prestaties van de organisatie, die werkelijke waarde creërend zijn. Als een organisatie wil excelleren in onderwijs of zorg, dan staat of valt die excellentie bij de kwaliteit en motivatie van het personeel. Het monitoren van deze performance is geen rituele dans met een of tweejaarlijkse personeelstevredenheidsonderzoeken, maar een vrijwel dagelijkse meting van klantbeleving door topprestaties van medewerkers.

Richting geven aan een organisatie vraagt om inspirerend leiderschap. Deze inspiratie wordt dagelijks gevoed door informatie over het werkelijk presteren van het bedrijf in de waarde zone. De operationele plek waar toegevoegde waarde wordt gemaakt die door klanten wordt herkend en een doorslaggevende rol speelt bij de keuze voor toekomstig opdrachtgeverschap. Personeel in de waarde zone wil onderdeel zijn van een succesverhaal. Meten hoe dat succes er uit ziet en welke factoren deze positieve prestaties veroorzaken is de hoofdtaak van de business controller. Deze meting begint bij de klant en eindigt bij de Key Performance Indicators die bepalend zijn voor de Waardepropositie. Een prachtige reis voor Business Canvas Control.

Alle blogs van prof. Hinrich Slobbe voor u op een rij gezet.

Gerelateerde artikelen