Hoe commissarissen financieel in de knel raken

Verzekeraar hoeft juridische kosten Imtech-commissarissen niet te vergoeden.

Oud-commissarissen van het failliete beursfonds Imtech kunnen fluiten naar een vergoeding voor juridische bijstand. Aansprakelijkheidsverzekeraar CNA hoeft geen dekking te verlenen voor advocaat- en onderzoekskosten, zo werd in hoger beroep beslist door het gerechtshof Amsterdam.

Het elektrotechnische installatiebedrijf Imtech ging in de zomer van 2015 failliet. Curatoren constateerden een boedeltekort van 1,5 miljard euro en zijn sindsdien op jacht naar geld. Maar ook gedupeerde beleggers azen op compensatie. Zij zagen meer dan een miljard aan geïnvesteerd geld in rook opgaan.

De partijen proberen de schade te verhalen op onder meer de oud-commissarissen. Die hebben vervolgens onder de bestuursaansprakelijkheidsverzekering dekking geclaimd voor de kosten die zij moeten maken om zich tegen deze claims te verweren.

In de zaak ging het erom of CNA als zogeheten excess-verzekeraar nog wel dekking moest verlenen. Volgens de rechter is dit alleen het geval als de onderliggende verzekering volledig is ‘uitgeput’.

De bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering van Imtech is opgebouwd uit verschillende lagen. AIG is verantwoordelijk voor de eerste 25 miljoen euro. Die limiet is nog niet bereikt, ook niet na een schikking met beleggersvereniging VEB van 12,5 miljoen euro. Daarna pas staat CNA garant voor 15 miljoen euro. Bij twee andere verzekeraars gaat het nog om 10 miljoen euro en 25 miljoen euro.

Eerder veroordeelde de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Holland verzekeraar CNA om voorlopig dekking te verlenen. Dat vonnis is nu dus vernietigd.

(ANP)