Hoe beoordeel ik de kredietwaardigheid op basis van een verstrekte balans?

Veelal wordt gekeken naar de balansverhoudingen. Hierbij spelen traditionele ratio's een grote rol. Men kan meer dan 150 ratio's berekenen.

De praktijk leert echter dat gelet op de ouderdom plus momentopname van de balans het in eerste instantie goed is om te kijken naar de solvabiliteit- en liquiditeit ratio’s. Tevens verdient het aanbeveling om te kijken of de diverse balansposten aan de debet of activa zijde een correct weergave zijn van de werkelijkheid. Diepgaande analyse is een vak op zich. Voor het maken van inschattingen met betrekking tot de kredietwaardigheid verdient het zeker aanbeveling om daarvoor een specifieke training of cursus te volgen.

__________________________________________________________________________

Perfect inzicht in Credit Management in 1 dag

Tijdens het seminar Credit Manager in één dag geeft Credit Management expert Raimond Honig inzicht in de strategie van befaamde managementdenkers. Ontdek in één dag hoe u sneller en effectiever kunt anticiperen op de uitdagingen waar uw organisatie voor staat. Meld u direct aan.

__________________________________________________________________________