Hoe begin je met het maken van een goed forecasting model?

Voordat van start kan worden gegaan met het ontwikkelen van het model dat geschikt is voor uw organisatie, moeten er een aantal basisbeslissingen worden genomen. Deze beslissingen kunnen worden opgeschreven in een rekenmodel op PAPIER in de vorm van een rekenstructuur (blauwdruk).

Papier is in hoofdletters geschreven omdat veel mensen direct beginnen met het openen van Excel en als een wilde aan de slag gaan. Niets is minder desastreus voor de kwaliteit van het model en de kosten die het ontwikkelen van het model met zich mee brengt.
De eerste beslissing die gemaakt moet worden heeft betrekking op de mate van detail. Kijken we naar alle accountlijnen of alleen naar samenvattende posten, kijken we per week, maand, kwartaal of jaar en nemen we ook niet-financiële zaken mee.
Deze beslissingen hebben directe invloed op de complexiteit van het model. Sommige antwoorden liggen ten grondslag aan de manier waarop wordt geadministreerd. Op het moment dat er wekelijkse overzichten worden gemaakt, kunnen ook wekelijkse forecasts gemaakt worden. Zeker binnen markten die zeer seizoensgebonden zijn, kan de keuze van interval belangrijk zijn.
De keuze om niet-financiële gegeven mee te nemen in het model heeft grote gevolgen voor de complexiteit en nauwkeurigheid van het model. Extra onderzoek naar de relaties tussen niet-financiële zaken en financiële zaken kosten veel energie en zijn onderhevig aan verandering. Aandacht dient besteedt te worden aan dit laatste aspect. Veel mensen (consultants) hebben de neiging om door te slaan naar een te detaillistische aanpak. Vaak resulteren de duurbetaalde consultancy-uren in “zo goed mogelijke” schattingen. In veel bedrijven en veel beschreven cases wordt deze schijnnauwkeurigheid opgemerkt als een flinke terugkerende kostenpost.
_________________________________________________________________________
Vergroot uw kennis met opleidingen van topniveau
Wilt u op de hoogte blijven van ontwikkelingen in uw vakgebied? Vindt u het cruciaal dat uw kennis en vaardigheden op peil zijn? Vergroot nu uw kennis met opleidingen van topniveau. Volg een van de opleidingen van Alex van Groningen. Opleidingen voor accountants en financials die hun kennis en vaardigheden willen en moeten vergroten. Bekijk het gehele cursusoverzicht.
__________________________________________________________________________