Het toekomstperspectief van finance professionals

De vaart waarmee de veranderingen om ons heen zich vandaag de dag voltrekken ligt ontzettend hoog. Dat vraagt snelheid en flexibiliteit van organisaties - en hun financiële professionals - om zich aan te passen en uiteindelijk aan het einde van de transitieperiode in een betere positie te verkeren dan daarvoor. Overigens ongeacht of dat in een compleet andere markt of carrière is dan voor de transitie.

Aan de veelal technologisch gedreven ontwikkelingen van onze tijd zitten positieve en negatieve kanten. Positief is dat we aan het begin staan van een langdurige periode van innovatie en economische groei. Echter, digitale innovaties hebben de neiging waarde te creëren, maar geen geld. Producten waar organisaties eerst geld voor vroegen, maar die nu gratis op internet te krijgen zijn – van digitale content tot complete universitaire studies – leveren misschien geen bijdrage meer aan het bruto nationaal product (bnp), maar dragen desalniettemin positief bij aan een stijgende welvaart in ruime zin. Zo heeft het digitale tijdperk vele ongrijpbare ‘assets’ met zich meegebracht: gebruikersgemak, tijdsbesparing, user generated content, welzijn en menselijk kapitaal. Allemaal zaken die in het bnp niet terugkomen. 
 
Maar ook al stijgt de welvaart, een probleem ontstaat wanneer we minder geld genereren en nog altijd met hoge kosten te maken hebben voor onze nog niet gedigitaliseerde levensbehoeften. De ontwikkeling van lage- en middeninkomens is een serieus zorgpunt. Ja, mensen hebben het beter dan generaties voor hen, maar ze zijn ook financieel kwetsbaar. 

Bovendien gaan er door technologie heel veel banen verloren de komende 20 jaar. Volgens de Oxford Martin School zal in de Verenigde Staten in deze periode 48 procent van de banen vervangen worden door computers, kunstmatige intelligentie en robots. Geen reden waarom dat in Europa anders zou zijn. Nu zijn er positieve denkers, zoals Ray Kurzweil (hoofd kunstmatige intelligentie bij Google) die stellen dat technologie op den duur altijd voor meer banen heeft gezorgd en dat dit in de toekomst ook zo zal zijn. Anderen , zoals Kurzweil’s baas Larry Page, geloven dat een kortere werkweek en basisinkomen uitkomst zullen brengen. En weer anderen vrezen voor massawerkloosheid en grote maatschappelijke onrust als beleidsmakers geen passende oplossingen vinden voor minder werk en toenemende inkomensongelijkheid.  

Wat betekenen deze ontwikkelingen voor de carrièreperspectieven van finance professionals? 

Geen veilige havens
De impact op organisaties is bijna dagelijks te vinden in de media met berichten over de zoveelste reorganisatie of teloorgang van grote, logge organisaties die de snelheid van verandering niet meer konden bijbenen. Uiteindelijk zullen alle sectoren aan de beurt komen en alleen organisaties met een groot aanpassingsvermogen en een heel goed business model zullen overleven. 

Minder vaste banen
Volgens het UWV zet het herstel van de arbeidsmarkt door, maar niet iedereen profiteert daarvan. In de financiële dienstverlening, de zorg, de industrie en bij de overheid verdwijnen komende jaren naar verwachting nog duizenden banen. Dit komt onder meer door digitalisering en bezuinigingen van de overheid. Sinds 2008 is het aantal arbeidsplaatsen met ongeveer 300.000 teruggelopen. En met de impact van ontwikkelingen als robotics en kunstmatige intelligentie die nog moeten komen, kunnen we stellen dat dit pas het begin is.  

“Ga activiteiten ontplooien buiten je betaalde werk om”, adviseerde werkdeskundige Dik Bijl onlangs in een interview met FM.nl. “De deeleconomie is ook onderdeel van de oplossing. Kijk naar wat er om je heen gebeurt en speel daar op in. Benut elke kans om los te komen van alleen je betaalde baan.”

Einde aan handmatig werk
De aard van het werk van de financial verandert ook ingrijpend door de technologische ontwikkelingen. Dat houdt vooral in dat er steeds minder routinematig werk gedaan hoeft te worden en daarmee meer ruimte ontstaat voor data-analyse en advisering. Maar – ervan uitgaande dat ze deze omslag kunnen maken – is daar voldoende werk in te vinden voor de huidige populatie financials in bedrijven? Dat is op zijn minst onzeker. 

Er is vast en zeker ruimte in organisaties voor een aantal strategische business partners naast kunstmatige intelligentie. Ook voor financials die de omslag kunnen maken naar het gebied data science (niet als techneut, maar meer als adviseur die data weet te benutten om business vragen op te lossen), zijn er volop vacatures te vinden. 

Maar als je werk ook door slimme software gedaan kan worden krijg je het op termijn toch lastig. Voor wie er nog niet mee bezig is; zet je huidige kennis en skills tegenover de arbeidsmarktvraag van de nabije toekomst en ga aan de slag met het invullen van de missende gaten. Stel je ook open voor hele andere richtingen en verdiep je permanent in wat er allemaal om je heen gebeurt; creativiteit en nieuwsgierigheid zijn misschien wel je belangrijkste assets in deze turbulente tijden.
 

Bent u de volgende business controller? 
De opleiding Certified Business Controller leidt finance professionals op in 20 dagen, verspreid over 6 maanden, tot succesvolle business controllers volgens de methodiek van Action Learning. Hoe staat het met uw vakkennis? Bent u er klaar voor om door te groeien naar Certified Business Controller? Direct meer informatie over de opleiding? Ga nu naar CertifiedBusinessController.nl

Gerelateerde artikelen