Het nieuwe ondernemen

Het succes van organisaties als Google en Facebook staat haaks op alles wat wij geleerd hebben over economie. Wij hebben geleerd dat economie bestudeert hoe producten die met schaarse productiefactoren geproduceerd worden, via het marktmechanisme afnemers vinden. Maar als we kijken naar deze organisaties, is noch arbeid noch kapitaal noch natuur een vereiste om tot het product te komen.

De zoekresultaten die Google aanbiedt, zijn niet schaars. Het bedrijf vraagt er dan ook geen geld voor. Het aantal klanten is zo groot dat juist die overvloed aan gratis gebruikers de omzet bepaalt. Organisaties zullen steeds meer moeten gaan denken en handelen vanuit deze overvloed. Denken vanuit de traditionele schaarste levert conflict op. Het verhindert het zicht op de creatie van waarde uit het niets, of liever gezegd uit het al.

Het nieuwe economische paradigma luidt als volgt: – er is een oneindige hoeveelheid creativiteit, – er is een oneindige hoeveelheid kennis, – er is een oneindige hoeveelheid vraag naar die kennis en creativiteit. Waarde ontstaat daar waar de vraag naar kennis en creativiteit het aanbod ontmoet. Waarde toevoegen is het creatieve proces waarin, uit een overvloed aan kennis, de relevante informatie wordt onderscheiden.

De aandacht van de klant moet gericht worden op die zaken die ertoe doen. Aandacht van de klant is het nieuwe schaarse goed. Organisaties die dit begrijpen, zullen succes boeken in de creatie van waarde en weerbaarheid. Het is voor organisaties niet langer mogelijk om inkomsten te genereren, puur omdat ze iets weten. Ze kunnen wel waarde toevoegen door van data waardevolle informatie te maken. Doordat ze de klant het proces van kiezen en onderscheid maken in de overvloed aan kennis, in wat voor de klant en zijn omgeving van nut is, uit handen nemen.

__________________________________________________________________________________
CFO Ready na 5 dagen Strategisch Financieel Management | 35 PE punten
Wilt u als financieel vakman groeien in uw rol als strategisch partner? Zoekt u naar het juiste gereedschap om te sparren met de CEO? Volg dan deze unieke vijfdaagse masterclass. Ontvang perfect inzicht in strategisch financieel management en ontdek wat er op de agenda staat van de nieuwe CFO. Het aantal plaatsen is gelimiteerd. Klik hier voor informatie en aanmelden.
__________________________________________________________________________________

Onderscheiden is verrijken. Delen is waarde toevoegen, want wanneer organisaties de bereidheid hebben om te delen, voegen andere organisaties hun eigen waarde aan de gedeelde informatie toe, waardoor deze nog waardevoller wordt. De collectieve intelligentie die we op deze wijze mobiliseren, zorgt voor onderscheid: de kwaliteit en kennis die er echt toe doen, komen bovendrijven. En dit onderscheid is bepalend voor onze werkelijkheid.

De hoeveelheid kennis is oneindig. Delen is het nieuwe economische principe dat in de plaats komt van de markt. Hoe meer organisaties delen, hoe meer ze ontvangen. De hoeveelheid kennisuitwisseling explodeert zodoende. In die overvloed aan kennis gaat het steeds minder om data. De beschikking hebben over data geeft organisaties in bijvoorbeeld mijn eigen branche, de executive search, geen onderscheidend voordeel meer.

Het gaat om selecteren, agenderen en de informatiestroom beheren. Allemaal nieuwe manieren om waarde toe te voegen. Organisaties die vanuit een oude benadering opereren, zullen het onderspit delven ten opzichte van organisaties die kiezen voor een nieuwe ondernemende benadering.

Geachte CFO, kijk eens naar onderstaande opsomming en spiegel deze aan uw eigen organisatie, oud of nieuw? Is uw organisatie klaar voor deze nieuwe waarden, waarden die het substantiële fundament zullen vormen onder de weerbaarheid van uw organisatie in een wereld die volop in transitie is?

Gerelateerde artikelen