Het nieuwe businessmodel voor accountants: 10 vragen aan Erik Friedeberg (Manifesto)

92 procent van de Nederlandse ondernemers (met meer dan 10 medewerkers) wil meer persoonlijk contact met hun accountant. Hieronder verstaan zij dat hun accountant oprecht geïnteresseerd in ze is. 1 op de 3 is bereid hier meer voor te betalen. Echter 42 procent van de respondenten heeft het gevoel niet eens jaarlijks contact te hebben met hun accountant...

Dat blijkt uit recent onderzoek van TNS NIPO & spotONvision. Erik Friedeberg, oprichter van cooperatie Manifesto, vindt deze resultaten vrij shockerend. Tegelijkertijd is het een mooie bevestiging dat hij met Manifesto met de juiste dingen bezig is. Bij Manifesto staat het contact tussen ondernemer en accountant/coach juist centraal en gaat het niet slechts om de getallen. “Financiën zijn slechts een middel om te meten of je op de goede weg bent”, aldus Friedeberg. 
Uit een ander recent onderzoek – het Nationale Accountancy Onderzoek 2016 van FM.nl – blijkt dat ruim 1 op de 3 klanten van accountants (ondernemers en financieel managers) binnen twee jaar op zoek gaat naar een nieuwe accountant. Waarom komt dat overstappen niet massaal op gang? vraagt Friedeberg zich af. Ze geven immers duidelijk aan niet tevreden te zijn. Hij vermoed dat klanten denken, al dan niet gevoed door accountantskantoren zelf, dat overstappen lastig is. Overstappen is echter een fluitje van een cent. 
Hoe kan het anders in de accountancy? 10 vragen aan de oprichter van Manifesto. 
1. Kun je wat vertellen over je achtergrond?
“Ik ben Rotterdammer, heb bedrijfskunde gestudeerd en ben ondernemer. In de afgelopen twintig jaar heb ik twee bedrijven opgezet in de consultancy en coaching. Vanuit deze bedrijven begeleidde ik mensen vanuit een uitkering naar ondernemerschap en hielp ik ondernemers die in de financiële problemen zaten. Ruim twee jaar geleden ben ik begonnen met het opzetten van Manifesto. Vorig jaar in juni zijn we officieel begonnen.”
2. Hoe ben je gekomen tot de oprichting van Manifesto?
“De ondernemers die ik sprak vanuit mijn rol als coach waren vaak helemaal uit het oog verloren wat hun doel eigenlijk was, en waren alleen maar bezig met hun schulden. Daar wilde ik iets mee. Ook viel me op dat zij een accountant / boekhouder hadden, maar vaak geen idee hadden hoe hun onderneming ervoor stond. Dat kan niet meer in deze tijd van realtime informatievoorziening. Dat waren en zijn nog steeds de uitgangspunten van Manifesto.” 
3. Wat onderscheidt Manifesto van andere accountants? 
“Wij zijn een coöperatie zonder winstoogmerk. Onze klanten zijn lid van onze coöperatie en helpen bij het bepalen van de agenda. Dit heeft vooral een grote aantrekkingskracht op ondernemers met een duidelijke missie. Op onze pilotvestiging in Amsterdam komen onze leden regelmatig samen om met elkaar te sparren en inspiratie op te doen. Maandelijks hebben we een bijeenkomst waarvoor we topondernemers en inspirerende sprekers uitnodigen, zoals Yuri van Geest en Eric Smit.” 
4. Wat is Manifesto NIET? 
“Als je alleen een jaarrekening wilt en ieder kwartaal je schoenendoos wilt afgeven, dan moet ik je teleurstellen. Dat doen we hier niet. Er moet een klik zijn tussen ons en de klant om goed te kunnen coachen.” 
5. Hoe gaan jullie te werk? 
“Wij kijken naar de accountantrol zoals die ooit bedoeld is. Een accountant is een vertrouwenspersoon die de onderneming verder helpt. Het moet prettig voelen en de accountant moet zaken uit handen nemen van de onderneming. Dat is de manier waarop accountants met klanten zouden moeten omgaan: ze helpen succesvoller te worden. Dat is ook een veel leukere rol om te vervullen. Het is veel mensgerichter. We leren onze klanten goed kennen en de administratie besteden we uit. De ondernemer hoeft alleen een foto van een bonnetje te maken en het wordt dezelfde dag verwerkt. De interacties met Manifesto gaan echt over de droom en het realiseren ervan. Voor een aantal bedrijven zijn we een soort externe CFO. Zij zijn te klein om intern een CFO aan te stellen, dus die rol vervullen wij. De vaste prijs bepalen we samen met de klant. Voor deze vaste prijs kunnen ze van alle diensten gebruik maken. Alleen als ze een rechtspersoon willen toevoegen moet een extra administratie worden ingericht.” 
6. Hoe hard groeien jullie?
“We merken dat de boodschap zich snel verspreidt. We hebben nu zo’n 30 klanten, en dat worden er snel meer. Ook de meer empathische accountants komen bij ons langs om te kijken wat ze zelf met het concept kunnen op hun eigen kantoor. We zijn ook twee nieuwe vestigingen aan het oprichten in Breda en Rotterdam. Iedere vestiging wordt geleid door een personal accountant en een bedrijfsadviseur. Beide coachen de ondernemer, de ene wat meer op financieel gebied en de ander meer op strategisch vlak. We horen dat er door veel ondernemers met smart op ons gewacht wordt in deze steden.” 
7. Van welke principes zullen jullie nooit afwijken? 
“De ondernemer en het coachen van hem/haar staat centraal. We richten ons als coöperatie zijnde niet op winstmaximalisatie. De winst die we maken gaat naar maatschappelijke projecten en inspirerende bijeenkomsten voor onze leden.”
8. Hoe gebruiken jullie software en technologie?
“De administratie doet een derde partij voor ons volgens de richtlijnen van- en in samenwerking met Manifesto. Dat is de accountingfabriek en dat moet vooral makkelijk zijn. Standaardoverzichten kunnen allemaal geleverd worden. Daarnaast ontwikkelen wij samen met oa. Vanenburg Software een realtime en persoonlijk scorebord dat nog nergens ter wereld bestaat. Een scorebord dat ook de zachte kanten van het ondernemerschap kan monitoren. Binnenkort lanceren we dit persoonlijke scorebord waarop iedere ondernemer in mooie visualisaties op drie vlakken zijn/haar doelen kan volgen: op persoonlijk vlak, op zakelijk vlak en in termen van de impact die de ondernemer heeft.” 
9. Wat is het mooiste moment geweest tot nu toe? 
“Een heel bijzonder moment was de opening vorig jaar. We zijn heel lang bezig met de voorbereiding en met ondernemers spreken, en het is super als de droom dan werkelijkheid wordt. Het idee was een half jaar pilot te gaan draaien om te kijken hoe het zou aanslaan. Toen kregen we al snel leden en merkten we dat het concept door de markt werd opgepikt. Als dat gebeurt is dat heel bijzonder. Ook iedere keer als we een bevlogen ondernemer op het podium zetten in onze vestiging in Amsterdam is dat weer een kick.”
10. Wat is je ultieme droom? 
“Mijn ultieme droom is ondernemers succesvol te maken. Door te spiegelen, te coachen en te ontzorgen. Manifesto is een manier om dat te doen. Iedere ondernemer zou iemand moeten hebben die hem helpt zijn droom te realiseren. Mijn tweede ambitie is accountants te laten zien dat het anders kan. Het is zonde en niet nodig als ze ten gevolge van automatisering straks niet meer nodig zijn. Veel accountants vinden het lastig om te veranderen, maar het kan écht anders en dat wil ik ze graag laten zien.” 

Gerelateerde artikelen