Het Ministerie van Economische Zaken ondersteunt verdere groei Kredietunies

De Vereniging Samenwerkende Kredietunies (VSK) bouwt verder aan de doorontwikkeling van kredietunies in Nederland.

Het Ministerie van Economische Zaken ondersteunt de opstart en doorgroei van kredietunies en verleent een subsidie aan de Vereniging Samenwerkende Kredietunies, met als doel de verdere verbreding van de financiering aan bedrijven. 
Tijdens de dag van de kredietunie 2015 heeft Minister Kamp aangegeven dat “Actieve kredietunies op steun kunnen rekenen bij het uitbouwen van hun gezamenlijke activiteiten.” Deze steun heeft de Minister nu vorm gegeven met een nieuwe subsidie aan de Vereniging Samenwerkende kredietunies (VSK). De steun komt op het moment dat de Wet Toezicht Kredietunies (WTK) en onderliggende regelgeving is opgesteld en ter goedkeuring voorligt in Brussel. Kredietunies krijgen door deze wet meer mogelijkheden om kapitaal aan te trekken om leningen te verstrekken.
Mede dankzij deze subsidie kan de VSK de ondersteuning voor kredietunies uitbreiden.
De VSK zal zich extra gaan richten op onder andere:
• Het vergroten van de bekendheid van kredietunies en de financiering die zij verstrekken. In de praktijk blijkt dat veel ondernemers op zoek naar financiering de mogelijkheden van kredietunies niet voldoende kennen. Dit geld ook voor de ondernemers die willen investeren.
• Het uitbreiden van de beschikbare tools voor kredietunies. Bijvoorbeeld om het proces van kredietverstrekking en de kredietadministratie bij kredietunies verder te professionaliseren.
• Het implementeren van het  kwaliteitslabel kredietunies, dat eerder is ontwikkeld.
De Vereniging is blij met deze ondersteuning van de Minister en zal de middelen inzetten om de zichtbaarheid en levensvatbaarheid van alle kredietunies in Nederland te versterken, zodat zoveel mogelijk MKB ondernemers met een financieringsbehoefte via een kredietunie kunnen worden geholpen om te starten of te groeien.
De Vereniging Samenwerkende Kredietunies is opgericht door actieve kredietunies en staat open voor alle initiatieven die een kredietunie willen starten. De Vereniging ondersteunt nieuwe en bestaande initiatieven bij het starten en het verder laten groeien van hun eigen kredietunie mede in relatie tot andere financieringsvormen. Inmiddels zijn er 13 kredietunies aangesloten bij de Vereniging waarvan er 6 actief krediet verstrekken. 

Gerelateerde artikelen