Het meten van ESG-impact is moeilijk, maar het kan

Het formuleren van een purpose is leuk, maar het gaat om gericht doen. ‘Niet lullen, maar poetsen'.

ESG-meting is een steeds populairdere manier om bedrijven verantwoordelijk te houden als het gaat om duurzaamheidsinspanningen en om bedrijven te stimuleren deze te verbeteren. Wereldwijd is nu een derde van alle professioneel beheerde activa, ongeveer 30 biljoen dollar, onderworpen aan ESG-criteria. Een bedrag dat een stijging vertegenwoordigt van meer dan 30 procent sinds 2016.

Deze cijfers weerspiegelen een groeiend bewustzijn – zowel onder bedrijven, investeerders als aandeelhouders – dat bedrijven om levensvatbaar te blijven op nieuwe manieren moeten nadenken over hun impact op de planeet en deze moeten beheren. Duurzaamheid is het nieuwe streven, en de sleutel om dit te bereiken, volgens een snelgroeiende consensus, is de ontwikkeling van geavanceerde manieren om ESG-activiteiten en impact te meten. Maak die metingen bekend met een robuust scoresysteem, zo luidt de theorie, en bedrijven zullen zich genoodzaakt zien om te verbeteren.

Maar hoe goed ESG-metingen ook worden ingericht, ze zullen niet in staat zijn om de enorme complexiteit van de problematiek volledig te kunnen vangen. Daar is meer voor nodig. In een artikel op Harvard Business Review schrijft professor organisatiekunde Jennifer Howard-Grenville dat er drie manieren zijn waarop bedrijven grip kunnen krijgen op ESG-impact.

1. Kijk naar de onderliggende processen
‘Wat wordt gemeten, wordt gemanaged’. Dit oude mantra geldt voor de meeste bedrijven. Maar metingen geven vaak geen inzicht in de onderliggende processen. En dat is nou juist waar belangrijke en bruikbare informatie te vinden is.

Toen Nike in de jaren negentig werd bekritiseerd vanwege de arbeidspraktijken van zijn leveranciers, nam het concern de tijd om 67.000 werknemers te interviewen om de problemen aan de hand van hun ervaringen te onderzoeken. Op basis hiervan kon het bedrijf een strategie voor de lange termijn creëren. Deze strategie omvatte openbaarmaking van lokale omstandigheden en samenwerking met andere merken om de arbeidsomstandigheden te verbeteren en steun van de gemeenschap te mobiliseren.

2. Zoom uit om bredere systemen te zien
Uitzoomen biedt bedrijven een breder perspectief op kwesties die diep inzicht vereisen. Overweeg klimaatverandering. Koolstofemissies domineren de krantenkoppen, maar als je uitzoomt, zul je zien dat er andere grote issues op ons afkomen waaronder waterstress. Tegen 2030 zal de wereld 40 procent meer water nodig hebben dan vandaag. Sommige bedrijven met agrarische toeleveringsketens, zoals Cargill, Diageo en Unilever, erkennen een toekomst van gedeelde verantwoordelijkheid voor stroomgebieden wat ze heeft geleid tot de ontwikkeling van nieuwe methoden voor regeneratieve landbouw en stroomgebiedherstel, waarbij de lokale bevolking is betrokken en die zijn afgestemd op lokale omstandigheden.

Uitzoomen vereist een aanzienlijke betrokkenheid buiten de organisatiegrenzen en moet verschillende perspectieven aanboren, waardoor een bedrijf van en met anderen kan leren over gezamenlijke benaderingen van systemische problemen.

3. Waardeer nieuwsgierigheid en leren
Veel mensen roepen bedrijven op om een purpose te formuleren dat verder gaat dan winstmaximalisatie, zodat ze de maatschappelijke waarden beter kunnen dienen. Maar een purpose is leeg zonder de capaciteit om het uit te voeren. Aan de slag gaan met gericht ‘doen’ is een meer gefundeerde – en mogelijk complementaire – benadering die gebruik kan maken van bestaande capaciteiten en talent.

Neem de circulaire economie en anders aan leren kijken tegen wat afval is. Slimme bedrijven hebben geleerd van wat hun mensen in de frontlinies doen. Zo kwamen Xerox-reparatietechnici en -ingenieurs jaren geleden tot de conclusie dat eenvoudige onderdelen van de geleasede fotokopieerapparaten – plastic rolwielen of metalen beugels – opnieuw konden worden ontworpen om ze minder vaak te laten falen en herbruikbaar te maken, zelfs nadat ze defect waren. Evenzo weet Patagonië dat ritsen veel eerder bezwijken dan stof verslijt. Door gebruik te maken van de wijsheid van het reparatieteam, kan het bedrijf de productconstructie heroverwegen, zodat ritsen kunnen worden vervangen zonder een donzen slaapzak of jas kapot te maken.

Robuuste ESG- en impactmaatregelen kunnen ons helpen de score bij te houden en, indien nodig, koerscorrecties door te voeren. Maar uiteindelijk moeten we, ongeacht hoe en wat we meten, handelen naar meer begrip, inzicht en zelfs een purpose, besluit Howard-Grenville.

Gerelateerde artikelen