Het mandje en de appels

Private equity-huizen krabben zich wereldwijd achter de oren. Want welke gevolgen heeft de kredietcrisis precies voor deze groep bedrijven?

Henry Kravis, een van de oprichters van het grootste private equity-bedrijf van de wereld KKR (Kohlberg, Kravis, Roberts) verwoordde het antwoord hierop onlangs als volgt: ‘portefeuille, portefeuille, portefeuille’.

Portefeuillebeheer is in tijden als deze cruciaal, zo meent deze durfinvesteerder. En dat is op z’n zachtst gezegd een ommekeer. Jarenlang was voor dit onderwerp immers geen aandacht. Het verkrijgen van nieuwe funding of het vinden van nieuwe acquisities. Dát waren de uitdagingen. Portefeuillebeheer was slechts bijzaak. Maar de wereld is veranderd.

Boter bij de vis
En niet alleen als het gaat om Amerikaanse PE-huizen. Ook in Nederland is de wind drastisch anders gaan waaien. Was het in november en december nog min of meer business as usual, op dit moment hebben ook hier de meeste private equity-bedrijven wel een rotte appel in hun mandje liggen.

En die rotte appels zijn in dit geval niet altijd het resultaat van een te zware financiering van de ondernemingen, ofwel een te hoge leverage. Nee, de problemen komen uit een heel andere hoek.

Ze hebben alles te maken met het feit dat de deelnemingen van PE-bedrijven problemen hebben om de geldstroom op gang te houden. Alle partijen zitten immers bovenop hun geld met als gevolg dat klanten minder besteden en leveranciers hun speelruimte op het gebied van kredieten intrekken.

Leveranciers schieten niet langer voor maar eisen boter bij de vis. En dan kan het dus gebeuren dat de verhoudingen binnen het werkkapitaal volledig scheef komen te liggen en er in no time te weinig geld voorhanden is.

Het gevolg is, en dat zien we nu geregeld gebeuren, dat de bedrijven waarin PE-huizen hebben geïnvesteerd, acuut in liquiditeitsproblemen komen. Het aanvragen van surseance is vaak onvermijdelijk, waardoor faillissementen op de loer liggen.

Alle zeilen bij
Zie hier de oorzaak van de vele nachtelijke uren die PE-investmentmanagers de laatste tijd maken. Vermoedelijk hebben zij de eerstkomende tijd de handen vol aan het managen van hun risicovolle investeringen. Zij zullen alle zeilen bij moeten zetten om het aantal rotte appels tot een minimum te beperken en zullen hun portefeuille zorgvuldig moeten bewaken.

Wanneer deze ontwikkeling doorzet zal 2009 een extreem moeilijk jaar worden voor PE-partijen. Ook zij lijken niet aan de gevolgen van de financiële crisis te ontkomen. De crisis kruipt kennelijk ook hier waar het niet gaan kan.

Gerelateerde artikelen