Het is tijd dat de CFO zich laat gelden

Om relevant te blijven voor de business is het voor finance van cruciaal belang om het resultaat van betrouwbare data-analyse op een leesbare, toegankelijke manier te presenteren.

Door Richard van Seeters

Onlangs vond het 600Minutes CFOexecutive event plaats. Voorafgaand aan het event heeft de organisatie aan financial executives gevraagd wat zij belangrijke ontwikkelingen vinden voor de finance functie en welke middelen zij nodig hebben om die te kunnen volgen. Het zal niemand verbazen dat thema’s als digitalisering, automatisering en ook efficiënt gebruiken van data het meest genoemd worden. Wat mij wél verraste, is dat veel CFO’s nog zoeken naar een goede invulling op deze onderwerpen. 

De belangrijkste doelen die CFO’s noemen, zijn het ondersteunen van groei, het verbeteren van de organizational performance en kostenreductie. Elke finance professional is doordrongen van het belang om data op een goede manier te ontsluiten en te analyseren. Betere en meer op feiten gefundeerde beslissingen nemen, begint met betrouwbare data en analytics. Toch blijkt het nog niet zo eenvoudig om hier op een goede manier mee van start te gaan.

De rol van finance

Het zijn roerige tijden voor de finance professionals. Hun wereld verandert ingrijpend nu steeds meer rapportgages bij wijze van spreken – of sterker nog, letterlijk – met één druk op de knop uit systemen rollen. Bovendien verliest een deel van deze rapportages haar relevantie. Steeds meer bedrijven stoppen zelfs met (delen van) de traditionele verantwoordingsrapportages omdat er simpelweg niemand is die ze leest of de meerwaarde niet opweegt tegen de effort die het kost om die rapportages te produceren.

Er ligt binnen finance van oudsher veel nadruk op controle, en op wat er niet kan. Terwijl de business tegenwoordig geen genoegen meer neemt met rapportage over het verleden, maar veel meer behoefte heeft aan een blik op de toekomst. Om relevant te blijven voor de business is het voor finance van cruciaal belang om het resultaat van betrouwbare data-analyse op een leesbare, toegankelijke manier te presenteren.

Van rapporteren naar voorspellen

In gesprekken met CFO’s hoor ik regelmatig dat zij zoeken naar mogelijkheden om de waarde van data boven tafel te krijgen. Daarbij ligt de nadruk vaak op compliancy met wet- en regelgeving. Terwijl echte predictive analytics toch iets anders is. De financiële afdeling van bedrijven en organisaties, is veelal gewend aan lijstjes. Overzichten en tabellen met ‘cijfers, regels en kolommen’. 

Binnen die cultuur is de overstap naar inzichtelijke dashboards die voor iederéén leesbaar zijn, een grote. Dat kan zelfs als bedreigend ervaren worden. Vandaar dat de route naar meer datagedreven werken ook weerstand oplevert. De verandering van rapportage naar voorspellende analyse van data vergt een tactvolle maar doortastende aanpak.

Het vraagt ook een nieuwe houding, een andere manier van werken van finance. De CFO moet zich heel nadrukkelijk opstellen als adviseur van de business. Om relevant te blijven in die rol, is het aan finance om te zorgen voor een onderbouwd advies als het gaat om onder andere innovatie, vraagprognose en risicobeheer. 

Verantwoorde groei en succesvolle innovatie beginnen bij een gedegen advies van de CFO. Die zal zich daartoe ook meer in de inhoud gaan verdiepen met als aandachtspunt om de control en de bedrijfskritische blik die daarbij past goed te organiseren. Opdat veelbelovende innovatieve ideeën wel serieus getoetst blijven worden zonder dat control belemmerend gaat werken.

‘Beginnen is winnen!’

Inergy organiseerde onlangs een Talking Dinner over Big Data voor de logistiek. Daar sprak onder meer Herman Roose, CEO bij Bakker Logistiek. Hij vertelde over de pragmatische aanpak die ervoor heeft gezorgd dat het bedrijf nu veel meer waarde haalt uit bestaande data. 

“Beginnen is winnen”, vindt Roose. Dat klinkt eenvoudig, en dat is het in feite ook, maar het is naar mijn mening een ijzersterk advies aan hen die Big Data en analytics waarde toedichten.

 

Het beste antwoord op de weerstand die je ervaart van mensen die vrezen hun monopolie op informatie te verliezen, is te laten zien hoe, en dát het werkt. Kleinschalig ‘beginnen’ met een vorm van Business Intelligence is de beste manier om te ‘winnen’. 

Eenvoudig te lezen dashboards bieden nieuwe, bruikbare inzichten (actionable insights) die de basis vormen om meer datagedreven te gaan werken. Op die manier zal binnen de finance-functie steeds minder nadruk komen te liggen op control en rapportage en juist steeds méér op het leveren van stuurinformatie voor de business en wie dat nog meer nodig heeft. 

Een mooi voorbeeld hiervan is de ontwikkeling op het thema ROMI, Return On Marketing Investment. De vraag ‘Wat is de toegevoegde waarde van elke uitgegeven marketing-euro?’ kunnen we steeds nauwkeuriger beantwoorden, analyseren en van maatregelen voorzien om die waarde te optimaliseren.

De rol van finance binnen Business Intelligence en analytics

Het is opvallend hoe de top drie doelen die CFO’s noemen in het onderzoek van Management Events aansluiten bij hun behoefte aan Business Intelligence en analytics. Groei, het verbeteren van de organizational performance en kostenreductie zijn de belangrijkste doelen. Procesoptimalisatie volgt snel daarna. En van BI en analytics verwachten CFO’s ondersteuning in het verbeteren van organizational performance, business forecasting en het monitoren van kosten en winstgevendheid.

CFO’s zijn voor hun belangrijkste doelen dus afhankelijk van BI en analytics. Maar dat betekent niet dat de rol van de CFO als het ware steeds meer vervangen wordt door IT. Finance heeft een heel belangrijke rol te vervullen binnen die wereld van data-analyse. Het vaststellen van definities en het opstellen van KPI’s en een KPI-framework zijn bij uitstek taken van finance. Van een begrip als ‘omzet’ bestaan binnen een organisatie vaak meerdere definities. Het verzamelen en analyseren van data zijn kerntaken met hoge prioriteit. Daarom verwacht ik dat de CFO steeds meer op de stoel van de BI-specialist en informatiemanager komt te zitten. Hij of zij zal een visie moeten ontwikkelen op data, analyse en informatie. En vooral ook op de interpretatie daarvan.

Succes is geen toeval

De toekomstbewuste CFO is zich volledig bewust van het belang van data. Het valt me op dat ik zelden meer hoef uit te leggen waarom Business Intelligence en analytics zo essentieel zijn voor succes. Het gaat meer om de vraag: hoe organiseer ik dat? Hoe ga ik effectief aan de slag en zorg ik zo snel mogelijk voor resultaat?

Bij Inergy zijn we ervan overtuigd dat succes geen toeval is. In alle data die binnen organisaties beschikbaar is, zijn altijd verrassende nieuwe inzichten te vinden. Onze Data Discovery Experience is één van onze (pragmatische) antwoorden op de vragen die Big Data oproept. We laten deelnemers in de praktijk ervaren hoe zij met behulp van Business Intelligence en analytics via heldere dashboards tot die nieuwe inzichten kunnen komen.

Op 15 december organiseren we in samenwerking met IBM een ontbijtsessie van 8.00 tot 9.30 uur, toegespitst op de rol van de CFO. U ontdekt hoe u op een pragmatische manier aan de slag kunt met Big Data. Aan de hand van concrete praktijkvoorbeelden laten we zien dat klein beginnen vaak de sleutel is. Meld u aan via inergyontbijtsessie.nl.

Gerelateerde artikelen