Het canvas van de controller

Het canvas van de controller
De kunst van business control? Communiceren, analyseren, gedragsonderzoeken en creatief zijn.

Een serie blogs over control.

BLOG – Waar mag ik jou op afrekenen? Wat is jouw bijdrage aan het controllersvak? Accountability is niet alleen belangrijk voor budgethouders. Ook de controller moet met grote regelmaat zijn of haar nut voor de organisatie bewijzen. De vakantieperiode is een mooi moment voor contemplatie. Nadenken over de toekomst van jouw persoonlijke waardepropositie: hoe kan ik je inspireren?

Door Hinrich Slobbe, control prof in beide betekenissen, als associate professor aan de Business School Nederland en als directeur van Wisdom in Finance.

Het Canvas Business Model is niet alleen toepasbaar op bedrijven. Iedereen met klanten, binnen of buiten de organisatie, kan het model gebruiken om na te gaan of hij of zij waarde toevoegt voor de afnemer. Want alleen clientèle stelt definitief vast of er sprake is van een relevante waardepropositie. Een controller heeft misschien geen externe klanten, maar is wel een business partner voor alle beslissers binnen de organisatie. En die hebben behoefte aan een gesprekspartner die het mogelijk maakt om op het scherpst van de snede de juiste beslissingen te nemen. 

De extra stap

De fit tussen klant en leverancier ligt op meerdere terreinen. Niet alleen het basisproduct van control, managementrapportage bepaalt de waardering door de gebruiker. De manager die informatie nodig heeft om te bepalen wanneer en waar moet worden bijgestuurd. Worden doelen wel of niet gehaald? Hoe hoog is de marge, welk rendement per klant, productgroep, periode? Het surplus aan propositie bereikt de controller indien er aan de rapportage een probleemoplossend vermogen kan worden toegevoegd. Van risico-inventarisatie tot manier van presentatie. De gebruiksvriendelijkheid van de business intelligence levert een hogere waarde op voor de gebruiker. Dat vraagt van de controller een hoge mate van klantintimiteit. Je moet snappen hoe de manager denkt en doet en het informeren daarop aanpassen. Beslissingsondersteuning is probleemoplossend als surplus bij de Maraps. 

Echt verbluffend wordt control als er ook sprake is van Gain Creation: winst genererend vermogen van de business partner. Control moet niet alleen verklaren waarom er resultaten zijn behaald. Nee, werkelijk voorspellen wat er gaat gebeuren bij welke handelingen in de diverse processen van de organisatie. De KPI die alles voorspelt is de overtreffende trap, die de controller kan bieden aan zijn of haar klantenkring. Managers snakken naar de glazen bol die jij in de aanbieding hebt. Welke oorzaken liggen aan welke gewenste gevolgen ten grondslag? Knoppen waaraan het management kan draaien om de gewenste richting te kiezen.

Een beetje controller is dus naast communicator ook een analist, statisticus, gedragsonderzoeker en creatief met informatie. Behoorlijk wat competenties waar je de komende tijd aan kunt werken, deze zomer bijvoorbeeld? Heel uitdagend om controller te zijn!

Alle blogs van prof. Hinrich Slobbe voor u op een rij gezet.

Gerelateerde artikelen