Herziening fiscale voorwaarden rond mobiliteit

In de praktijk is gebleken dat veel werkgevers niet optimaal gebruik maken van de fiscale mogelijkheden op het gebied van vervoer. Een vernieuwde handreiking wil deze onbekendheid wegnemen. Hierover bericht Verkeersnet.

De handreiking bevat onder meer de fiscale voorwaarden om de verschillende vervoersvormen onbelast te mogen verstrekken of vergoeden. Aan de hand hiervan kan iedere werkgever een fiscaal aantrekkelijk mobiliteitspakket bieden dat aansluit op de specifieke situatie.

De handreiking vormt een update van de in april 2009 verschenen handreiking. Sommige teksten zijn geheel herzien, enkele voorbeelden zijn opgenomen en onderdelen zoals de inrichting werkruimte en de eisen ingevolge de arbowet zijn toegevoegd.

Ook is de tekst herschreven en daarmee toegankelijker voor de niet juridisch aangelegde specialist. Gelet op de te verwachten wijzigingen op BTW gebied en de omvang van de problematiek, is de BTW problematiek nog niet opgenomen in de handreiking. Dat zal alsnog geschieden in een volgende update, te verschijnen in 2010.
 

Gerelateerde artikelen