Herstructureerders samen in MKB-herstructureringscoach

Voor ondernemers in zwaar weer is er een nieuw netwerk van deskundigen: MKB-herstructureringscoach.

Het netwerk biedt ondersteuning bij continuïteitsvraagstukken en het herstructureren van de ondernemingen

Deelnemers aan het netwerk hebben een financiële, juridische of financieringsachtergrond en hebben allen de leergang Herstructureringsdeskundige MKB afgerond.

De deskundigen kunnen ook worden benoemd als herstructureringsdeskundige of als observator in het kader van de WHOA.

Mede-initiatiefnemer Jan Wietsma (foto): “Wat ons uniek maakt, is ten eerste dat dit het eerste netwerk van herstructureringsdeskundigen in de accountancysector is. Ten tweede dat we ook aandacht hebben voor ondernemers in het micro- en kleinbedrijf en ten derde dat er ook veel deskundigheid is op het terrein van de minnelijke schuldsaneringen. Dat onze aanpak succesvol is blijkt wel uit het feit dat een aantal deelnemers aan de leergang Herstructureringsdeskundige MKB al goede regelingen voor ondernemers hebben kunnen treffen en die in voorkomende gevallen de rechterlijke toets konden doorstaan.”

De introductie van de WHOA, de bedrijfseconomische- en financiële gevolgen van de Corona-epidemie waren de belangrijkste redenen om met een leergang, gericht op het herstructureren, voor accountants en financials actief in het mkb te starten. Daarnaast zullen ontwikkelingen op het terrein van digitalisering, duurzaamheid en arbeidsmarkt ook een stevige impact te hebben op het continuïteitsvraagstuk van ondernemingen. Om die ondernemingen levensvatbaar te houden zal daarbij vaak ook een herstructurering plaats moeten vinden.

MKB-kredietcoach van Jan Wietsma faciliteert de MKB-herstructureringscoaches met een PE-programma, nieuws, kennis, modellen, tooling en positionering. MKB-kredietcoach ondersteunt accountants en andere financieel zakelijke dienstverleners in hun dienstverlening aan ondernemers.

 

Gerelateerde artikelen