Herstelkader rentederivaten: compensatie in veel gevallen tussen EURO 100.000,- en EURO 200.000,-

Na vertraging en een stroef begin, zijn o.a. ABN AMRO en Rabobank momenteel bezig om hun relaties een voorschot op door de banken ingeschatte coulancevergoeding te betalen.

De coulancevergoeding is de derde stap van de vier stappen binnen het herstelkader rentederivaten. In de praktijk lijkt de totale compensatie per klant veelal tussen de € 100.000,- en € 200.000,- te liggen. 

Dit blijkt uit data van adviesorganisatie Treasury-linQ B.V. 

Coulancevergoeding onder druk
Onder druk van de AFM zijn banken druk bezig om hun klanten een voorschot op de coulancevergoeding aan te bieden. Dit geldt voor de klanten die in bezit zijn of waren van één of meerdere rentederivaten en die vallen onder de spelregels van het herstelkader. Sommige banken houden de stand op hun website bij. Zo blijken bij Rabobank per 16 oktober jl. ruim 10.000 klanten “in scope” te zijn voor toepassing herstelkader en zijn er door Rabobank inmiddels ruim 5.000 voorschotbrieven verstuurd.

In totaal zijn er naar schatting rond de 20.000 gedupeerden. Bij relaties van Treasury-linQ lijkt de uitkering regelmatig (i.e. voor de vier stappen van het herstelkader) tussen € 100.000,- en € 200.000,- te liggen, maar er zijn ook uitschieters naar boven bij, aldus adviesbureau Treasury-linQ. Jan Rietveld (Directeur en consultant Treasury-linQ): “Wij hebben inmiddels voor een flink aantal relaties een berekening gemaakt van het uit te keren bedrag. De coulancevergoeding is hierbij de meest eenvoudige stap, nl. een percentage van de som van kasstromen en marktwaarde met een maximum van € 100.000. De overige drie stappen indien van toepassing, te weten omzetting noodzakelijk substituut, technisch herstel en opslagverhogingen, zijn beduidend complexer”.

Uitbetaling uit door de banken voorziene bedragen
Het herstelkader rentederivaten heeft al meerdere keren vertraging opgelopen. De AFM startte reeds in september 2012 een onderzoek naar de verkoop van rentederivaten aan MKB’ers en legde in maart 2015 banken op ‘met een passende vergoeding’ te komen. Nu wordt dus onder druk stap drie van het herstelkader uitgevoerd, de coulancevergoeding die gemaximeerd is op €100.000,-. Deze vergoeding is een inschatting van het te betalen bedrag en wordt indien nodig nog verrekend met de nog te betalen bedragen uit de overige stappen. Alle banken hebben reeds voorzieningen opgenomen ter dekking van de uit te betalen vergoedingen. Deze worden nu dus alvast bij voorschot aangesproken.

Gerelateerde artikelen