Herstel fusie- en overnamemarkt in 2010: de signalen

De wereldwijde fusie- en overnamemarkt zal zich dit jaar voorzichtig gaan herstellen. Dat stelt KPMG-partner Wouter van de Bunt en blijkt uit de halfjaarlijkse M&A predictor van KPMG. Volgens Van de Bunt zijn er genoeg signalen die erop duiden dat de markt klaar is voor groei.

Aan het aantrekken van de markt liggen met name de huidige, relatief hoge koerswinstverhoudingen ten grondslag, hetgeen veelal samengaat met een verhoogde belangstelling voor fusies en overnames. Daarnaast beschikken ondernemingen over een aanzienlijk verbeterde schuldpositie om transacties te financieren. In navolging van de extreme volatiliteit van de laatste 12 maanden liggen de voorwaartse koerswinstverhoudingen momenteel zo’n 7% hoger dan vorig jaar (14,0x ten opzichte van 13,1x), terwijl de netto schuldpositie ten opzichte van het bedrijfsresultaat naar verwachting met 18% zal dalen, van 1,5x naar 1,2x. 
“Verbeterende toekomstperspectieven gereflecteerd in de voorwaartse koerswinstverhouding leiden tot een toenemende aantrekkelijkheid van fusies en overnames”, constateert Wouter van de Bunt van KPMG Corporate Finance. Van de Bunt: “Bovendien leiden verbeterende kapitaalposities tot een toename van capaciteit om transacties ook daadwerkelijk te financieren. Daarom verwacht ik dat de fusie- en overnamemarkt zich het komende jaar langzaam zal herstellen, ondanks krapte op de kredietmarkt.”
Het onderzoek van KPMG laat ook zien hoezeer analisten de opbrengstverwachtingen vorig jaar naar beneden hebben moeten bijstellen. Van de Bunt: “Er lijkt vorig jaar een overoptimistisch sentiment onder analisten geleefd te hebben. Dit blijkt uit het verschil van 20% tussen de eerste earnings forecast 2009, die opgesteld zijn aan het einde van 2008, vergeleken met de daadwerkelijk gerealiseerde opbrengsten voor 2009. Diezelfde analisten verwachten nu een stijging van 24% van de netto opbrengsten voor 2010 en duwen de voorspelling van 2009 dus effectief één jaar later. Het netto resultaat van de recente stijging op de aandelenmarkten lijkt daarom maar een beperkte toename in de voorwaartse koerswinstverhoudingen te hebben. Dit zou eerder duiden op een voorspelde periode van stabiele groei.” 
Volgens Wouter van de Bunt zijn er ook genoeg signalen die erop duiden dat de markt klaar is voor groei. Van de Bunt: “Als we niet hadden gekeken naar de neerwaarts bijgestelde voorspellingen voor 2009, dan zouden we nu rekenen met onrealistische groei van toekomstige koerswinstverhoudingen van circa 30%. Met inachtneming van de neerwaarts bijgestelde voorspellingen ontstaat een realistischer groei van circa 7%. Zo lang analisten er niet opnieuw zo sterk naast zitten als een jaar geleden, is de markt nu min of meer genormaliseerd en verwachten we een stabiele, maar weinig spectaculaire, heropening van de fusie- en overnamemarkt in 2010. Hierbij richt ons onderzoek zich voornamelijk op bedrijven. 
Ondanks een opleving in private equity transacties zal deze sector naar verwachting nog wel even hinder ondervinden van de krapte op de kredietmarkten. Hierdoor zijn zij vergeleken met bedrijven op korter termijn in het nadeel. Ons onderzoek laat zien dat de aandacht van bedrijven voor transacties aantrekt en dat de capaciteit om deals te doen verbetert. Met enige zekerheid verwacht ik dan ook dat de wereldwijde fusie- en overnameactiviteit dit jaar onder aanvoering van de bedrijven weer aantrekt.”

Gerelateerde artikelen