Herstel fusie- en overnamemarkt eind 2009

Ruim 80 procent van de bedrijven ziet de beperkte financiering door banken als de hoofdoorzaak voor het stagneren van de fusie- en overnameactiviteiten in Nederland. Toch beschouwt een meerderheid van de bedrijven een fusie of overname als topprioriteit in de strategie. Dit blijkt uit een recent KPMG-onderzoek.

De Nederlandse fusie- en overnamemarkt zal de komende zes maanden haar dieptepunt bereiken. In het derde en laatste kwartaal echter zal het herstel van de markt langzaam intreden en groeien naar het niveau van 2006. Vooralsnog zal dit alleen het volume betreffen. Een terugkeer naar het oude niveau qua waarde zal nog even op zich laten wachten.

Dat voorspellen Nederlandse ondernemingen en private equity huizen in het jaarlijkse onderzoek ‘Competing for Growth’ van KPMG. Ruim 90 procent van de onderzochte bedrijven verwacht dit jaar een terugval, zowel in aantal transacties als in waarde. Ruim 50 procent van de bedrijven verwacht echter dat de markt binnen 12 maanden weer zal opbloeien. Private equity partijen zijn minder optimistisch. Van hen verwacht 30 procent een toename van de fusie- en overname activiteiten binnen de komende twaalf maanden.

Volgens Wouter van de Bunt, partner bij KPMG Corporate Finance zal het aantal fusies en overnames in de Nederlandse markt dit jaar halveren en uitkomen op een slordige 190 transacties. Van de Bunt: ‘Ook de waarde van de transacties zal aanzienlijk dalen, ook al verwacht ik een aantal grote transacties in de financiële en de energiesector. Hierdoor zal de totale waarde in de Nederlandse markt uiteindelijk uitkomen op zo’n 35 miljard euro.’

Volgens Van de Bunt zorgt het huidige economische klimaat ervoor dat veel noodlijdende bedrijven zullen worden overgenomen, vooral in de automobielsector, de maakindustrie, de transportsector en de sector die luxe goederen maakt. Van de Bunt: ‘Binnen deze sectoren zullen veel bedrijven zich ontdoen van niet-kernactiviteiten. Van de onderzochte ondernemingen ziet 40 procent het aantal overnames van noodlijdende bedrijven toenemen. Vooral financieringsproblemen zorgen voor een toename van dit soort transacties.’

Volgens Rene Vader, partner bij KPMG Transaction Services, denken bedrijven dat de aard en de structuur van de transacties de komende maanden zal veranderen, waardoor de huidige financieringsproblemen in belangrijke mate omzeild worden. Dat kunnen joint ventures zijn, maar ook samenwerkingsverbanden of transacties met aandelenruil.

Ondanks de crisis verwacht de helft van de bedrijven dit jaar meer dan één transactie te plegen, 30 procent houdt het op één transactie en één op de vier bedrijven zal zich ontdoen van niet-kernactiviteiten. Ruim tien procent ziet dit jaar een fusie in het verschiet en 16 procent een joint venture. Slechts acht procent verwacht dit jaar op geen enkele wijze actief te zijn bij een fusie of overname.

Gerelateerde artikelen