Herdefiniëring van control – Blockchain

In mijn vorige blog beschrijf ik 5 golven van verandering op weg naar een nieuw tijdperk. Maar er is nog een golf van verandering op komst: blockchain.

Lees hier de blog '5 golven van verandering op weg naar een nieuw tijdperk'

Blockchain is een nieuwe technologie die helpt bij het opbouwen van vertrouwen en heeft daarmee een zeer betekenisvolle impact op de samenleving. 

Blockchain zal de wereld en daarmee de control en de verantwoording blijvend veranderen.

Blockchain is een digitale handdruk en wordt gezien als de grootste technologische innovatie sinds het internet. Volgens mij zijn de kansen voor vreugdevollere samenleving megagroot en is de impact op control en verantwoording enorm. 

Wat is blockchain en wat zijn de mogelijkheden? 

Compliance vooraf

Blockchain is de technologie die achter de bitcoin zit en welke de banken als vertrouwde derde partij min of meer buitenspel zet. De toepassingen van blockchain kunnen veel verder gaan dan alleen digitaal geld. De bitcoin kan vele andere vormen van eigendom vertegenwoordigen. We kunnen allemaal eigenschappen en eenheden (crypted currencies) vooraf in de bitcoin stoppen. Hiermee kan de bitcoin of wat voor eenheid dan ook door alle belanghebbenden in de keten samen vooraf ‘slim’ geprogrammeerd worden. 

Stel je een zorgtoeslag voor in euro’s, die alleen aangewend en besteed mag worden om ziektekosten mee te betalen bij gecertificeerde partijen. Of iemand überhaupt zorgtoeslag mag ontvangen en zich aan de regels houdt controleer je dan niet via het bureaucratische control systeem maar je programmeert die regels vooraf in het digitale geld, in dit geval in de zorgtoeslag-bitcoin. 

Een bedrijf kan op dezelfde manier een 100% controle hebben op zijn uitgaven. Door zijn budgetten samen met zijn ketenpartners zo te programmeren dat het budget geoormerkt is kan het bedrijf er voor zorgen dat het budget niet aan andere dingen uitgegeven kan worden. Het (digitale) geld kan zo goed vertrouwd en voor 100% besteedt worden aan datgene waarvoor het bedoeld is. 

Het geld, of de eenheid die je maar kiest, kan zelfs zo geprogrammeerd zijn dat die automatisch terugkeert naar de uitgever als de ontvanger er een bepaalde tijd niets mee doet. Wat een uitvinding.

Blockchain in de keten besluit, begroting, verantwoording? 

Oké, ik kan me er nu iets bij voorstellen. Dus ik droom verder en probeer mij de mogelijkheden voor te stellen in de planning en control ketens van besluit, begroting en verantwoording.

Volgens mij hebben we met blockchain geen planning en control cyclus meer nodig. Weg met die jaarrekening. Een goedkeurende accountantsverklaring en of alles wel een getrouw financieel beeld geeft is niet meer nodig. Nee, de accountant heeft zijn goedkeuring vooraf al gegeven voordat de transactie de blockchain in gaat. Alle accountancy – en verantwoordingsegels zijn vooraf zo geprogrammeerd.

En met één vingerprint van goedkeuring wordt alles direct digitaal afgehandeld. De factuur wordt betaald en ontvangen. De btw wordt direct betaald en teruggevorderd. Een aangifte is niet meer nodig. De transactie komt gelijk in het online openbare grootboek terecht en is voor iedereen zichtbaar. 

Tussentijdse rapportage cycli zijn ook niet meer nodig. Iedereen in de keten beschikt direct over een online en realtime internet grootboek met allerlei mooie business intelligence dashboards die simpelweg gewoon altijd kloppen en vertrouwd kunnen worden. Hoe mooi is dat?!

Daarbij zijn verder alle primaire werkprocessen met bijbehorende budgetten met alle ketenpartners ook nog eens vooraf slim geprogrammeerd. Controle over rechtmatige bestedingen van geld vindt niet meer plaats. De blockchain is de controle en iedereen in het ketenproces heeft hier zijn gezamenlijke regels en criteria voor bedacht. Daar is vooraf al consensus over.

Het geld wordt nu 100 procent uitgegeven waarvoor het bedoeld is. Geen verschrijvingen meer tussen begrotingsposten en niet nog even snel het budget opmaken voor het einde van het jaar. Het is allemaal niet meer nodig en men kan volledig terug gaan naar de bedoeling van de organisatie. Men kan maximaal sturen op wat er gebeurd met het geld en of de beoogde effecten wel behaald zijn en zich daar op richten. 

Paradigma verschuiving control- en accountancy wereld  

Het vooraf programmeerbare en open karakter van de blockchain stelt ons in staat om onze control- en accountancy wereld compleet opnieuw uit te vinden, op te bouwen en te innoveren. Blockchain zal alles efficiënter en transparanter maken en met heel veel minder bureaucratie, control- en verantwoordingssystemen. We kunnen op een andere manier naar de werkelijkheid kijken.

De mogelijkheden zijn eindeloos. Blockchain is hiermee disruptief en doorbreekt de status quo. Het opent nieuwe markten en doorbreekt de posities van tussenpersonen continu. Idealiter zijn er bijna geen menselijke handelingen meer nodig voor de transactieverwerking en is de planning en control cyclus met al zijn vermoeiende rapportages en formats overbodig. 

Bitcoin en zgn. crypted-currency hebben voor een paradigma verschuiving gezorgd. Het wordt tijd dat we deze nieuwe ontwikkelingen en inzichten verder constructief kritisch benaderen. Laten we met een open vizier samen bespreken en onderzoeken wat de mogelijke toepassingen zijn. Ik zou dolgraag een pilot hiertoe starten en ga daarmee ook aan de slag.

De spannendste doorbraak zit in ons zelf

Ik schreef het al eerder. De spannendste doorbraken van deze eeuw zullen zich niet voordoen door toedoen van de technologie, maar door een ruimere kijk op wat het betekent om mens te zijn.

Want wij, de mens, zullen aan de voorkant van de blockchain het eerst eens moeten worden over het gebruik, de inrichting, de regels, de criteria, et cetera. De echte innovatie zal hierbij in ons zelf en in ons denken moeten plaatsvinden. 

We zullen van ego naar duurzame ecosystemen moeten gaan. Van gecentraliseerd naar gedistribueerd. Van enkel bezit met gesloten systemen naar gedeeld bezit met open systemen voor iedereen. Van monopolistische hiërarchische pyramides naar eindeloos genetwerkte computers en resources. Van kortstondig verdienen naar langdurig dienen.

We zullen samen moeten werken aan het nieuwe besturingssysteem van onze samenleving en niet bang moeten zijn voor ons eigen hachje als wij toevallig zo’n tussenpersoon zijn.  

Ik ben er van overtuigd dat wij daarin gaan slagen. Want in het nieuwe tijdperk worden wij allemaal in staat gesteld om onze passie volgen en om zinvol en met plezier te werken. De spannendste doorbraak zit daarbij in ons zelf.

Kijk ook het bijpassende blockchain filmpje voor meer uitleg en verduidelijking (6 minuten). 

Deze blog is geschreven door Oscar van Voskuilen en is mede geïnspireerd door de presentatie van Rutger van Zuidam tijdens het VNG congres op 6 december 2016.

Oscar is interim business connector  (zzp) met PPenP, Passie, Plezier en Professionaliteit. PPenP zorgt voor verbinding tussen Business en Finance en helpt organisaties verder met de (door)ontwikkeling of herdefiniëring van hun Business Control. 

Zie verder mijn persoonlijke blog website www.PPenP.nl voor meer blogs en informatie. Als je je inschrijft op de maandelijkse nieuwsbrief ontvang je gratis mijn E-books ‘Vreugde’ en ‘Herdefiniëring van control”. Een verzameling van bijna al mijn blogs voor FM.nl.

Gerelateerde artikelen