Henk van Dalen, CFO DSM: Een positie te verdedigen

fallback
Henk van Dalen, CFO van DSM (tot 1 april 2006, sindsdien CFO van TNT) , is genomineerd voor de CFO Award 2006 categorie Beursgenoteerd

Geboortejaar: 1952
Opleiding: Bedrijfseconomie en Sociologie aan Erasmus Universiteit Rotterdam.
Loopbaan: Henk van Dalen vervulde functies in HR en R&D en leidde grote divisies / businessgroups van DSM voordat hij op 1 januari 2000 werd benoemd tot lid van de Raad van Bestuur van koninklijke DSM N.V. Vanaf eind 2000 was hij verantwoordelijk voor de financiële portefeuille, naast verantwoordelijkheden voor ICT, inkoop, businessactiviteiten en DSM Nederland. Sinds 1 april 2006 is hij CFO van TNT NV.
Omzet: 8 miljard euro (2005)
Aantal medewerkers: ongeveer 22.000

Profiel
Van Dalen is ruim zes jaar lid geweest van de raad van bestuur van koninklijke DSM N.V. en heeft in totaal 29 jaar bij het chemieconcern gewerkt. Hij werd op 1 januari 2000 lid van de raad van bestuur van DSM. Vanaf eind 2000 was hij verantwoordelijk voor de financiële portefeuille, naast verantwoordelijkheden voor ICT, Inkoop, businessactiviteiten en DSM Nederland. Voor 2000 vervulde hij functies in HR en R&D en leidde hij grote divisies / businessgroups van DSM. Sinds 1 april 2006 is hij CFO van TNT NV, als opvolger van Jan Haars.


Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
De noodzaak van duurzame ontwikkeling, dus maatschappelijk verantwoord ondernemen, staat wat DSM betreft buiten kijf. Duurzaam ondernemen betekent het gelijktijdig nastreven van winstgevende groei, verdere ontwikkeling van medewerkers en duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen.


DSM heeft als de nummer één van de Dow Jones Sustainability World Index in de chemiesector een positie te verdedigen. DSM maakt zich sterk voor eco-efficiency en geleidelijk meer gebruik maken van duurzame grondstoffen, bijvoorbeeld middels ‘witte’ biotechnologie voor nieuwe producten en processen. Duurzaamheid en winstgevendheid gaan hierbij hand in hand.


In het kader van de nieuwe strategie Vision 2010 – Building on strengths heeft DSM nieuwe duurzaamheidsambities geformuleerd:
– Behoud van de leidende positie op het gebied van VGM en duurzaamheid
– Marktleider op het gebied van industriële of ‘witte’ biotechnologie
– Voortdurende verbetering van de eco-footprint’
– Scherpe milieudoelstellingen voor 2006-2010
– Meer divers en internationaler samengesteld personeelsbestand


Het internationaliseringsproces bij DSM zal hoog op de agenda blijven staan, om de ambities voor innovatieve groei en toenemende aanwezigheid in opkomende markten zoals China te verwezenlijken. Dit behelst tevens het vergroten van de diversiteit van personeel en het ontwikkelen van nieuwe leiderschapsstijlen en gedrag voor een beter inzicht in, begrip voor en benutting van die verschillen.


Waardecreatie staat centraal in onze strategie, met innovatie als belangrijkste drijvende kracht, gemanaged als een marktgestuurd dynamisch samenwerkingsproces. Alleen met innovatie bestendigt DSM succes in een wereld met grote maatschappelijke veranderingen en een toenemend bewustzijn met betrekking tot gezondheid, veiligheid en milieu.


Tegelijkertijd ontwikkelen wetenschap en technologie zich in een razend tempo, met technologische mogelijkheden waarmee kan worden ingespeeld op de nieuwe consumentenbehoefte aan ‘specialties’ in voeding en materialen


De CFO is eindverantwoordelijk voor de financiële paragraaf, maar is evenzeer een teamspeler om de balans te bewaken. Winstgevendheid is een onmisbare conditie voor continuïteit, dus duurzaamheid.


 

Gerelateerde artikelen