Henk Chin-Sue, CFO Gasunie: Duurzame energie als speerpunt

fallback
Henk Chin-Sue is genomineerd voor de CFO Award 2006 in de categorie niet-beursgenoteerd.

Henk Chin-Sue trad in 1983 in dienst van de Gasunie. De eerste vijf jaren vervulde hij diverse staffuncties binnen de financieel-economische afdeling en binnen de afdeling Technische Bedrijfsvoering. Daarna was hij gedurende 4 jaar werkzaam als plantmanager op een van de grootste gascompressor- en gasbehandelingsstations in West-Europa. Vervolgens vervulde hij de functies van controller en concerncontroller, waarna hij op 1 juli 2002 CFO werd van de geïntegreerde gastransport- en gashandelsonderneming NV Nederlandse Gasunie.

In verband met de liberalisering van de gasmarkt is op 1 juli 2005 de onderneming gesplitst in een handelsonderneming en een gastransportonderneming. Chin-Sue is sinds 1 juli 2005 CFO van de gastransportonderneming NV Nederlandse Gasunie (GU). Kernactiviteiten van de nieuwe gastransportonderneming Gasunie is het aanbieden van gastransportdiensten en aanverwante diensten (o.a gasopslag, LNG-terminal diensten en research en engineering) aan een geïntegreerde vrije Europese gasmarkt.

Als CFO bij de Nederlandse Gasunie is Chin-Sue eindverantwoordelijk voor de financieel economische processen waaronder control, treasury, belastingen en risk management (verzekeringen). Tevens is hij verantwoordelijk voor Procurement en het vermogensbeheer van het GU pensioenfonds (750 miljoen euro). Enkele van de belangrijkste doelstellingen die Chin-Sue de afgelopen jaren heeft behaald, zijn het realiseren van de complexe (financiële) ontvlechting van het bedrijf in een handelspoot en een transportpoot en het zorgdragen voor een gezonde financiële startpositie van de transportonderneming.


MVO
Gasunie staat midden in de samenleving. Alleen al vanwege het 11.600 km lange leidingenstelsel dat ondergronds is aangelegd, hebben mens en milieu altijd al centraal gestaan in nagenoeg alle investeringsbeslissingen.Naast de gebruikelijke activiteiten op het gebied van efficiëntere toepassingen en de inzet van milieuvriendelijke middelen, vormt de bijdrage die Gasunie levert aan de transitie van de huidige energiehuishouding naar een meer duurzame energievoorziening een belangrijk speerpunt in het MVO-
beleid.

De huidige energievoorziening is voornamelijk gebaseerd op het gebruik van milieu belastende fossiele brandstoffen. In de transitie naar de toepassing van meer duurzame energievormen kan het relatief schone aardgas een bijzondere rol vervullen. Gasunie heeft in verband hiermede een aantal concrete onderzoeksprojecten gedefinieerd. Zowel op het gebied van emissiereducerende maatregelen, efficiëntere toepassingen van aardgas als op het van gebied van toepassing van aardgas in combinatie met andere ‘schone’ energiedragers zoals waterstof of biogas wordt in samenwerking met derden actief onderzoek gedaan.

Het MVO-beleid biedt hiermede mogelijkheden voor het bedrijf om de aanwezige kennis bij de research afdeling commercieel in te zetten. Een belangrijke taak voor de CFO hierbij is te zorgen voor een transparante afweging van alternatieven en de toegevoegde waarde van de diverse activiteiten zichtbaar te maken. Voorkomen moet worden dat het MVO-beleid blijft hangen in de sfeer van de ‘geiten wollen sokken’ maar dat de bijdrage in de waardevermeerdering van de onderneming geconcretiseerd wordt.

Henk Chin-Sue
CFO Gasunie
Geboortejaar: 1953
Opleiding: Chin-Sue behaalde zijn ingenieursdiploma Werktuigbouwkunde aan Technische Universiteit Delft. Vervolgens haalde hij aan de Universiteit van Amsterdam het Doctoraalexamen Economie en aan de Vrije Universiteit Amsterdam volgde hij tenslotte de postdoctorale Controlleropleiding.
Loopbaan: Sinds 1983 is Chin-Sue werkzaam bij de Gasunie. Sinds 1 juli 2002 werkzaam als CFO van de geïntegreerde gastransport- en gashandelsonderneming NV Nederlandse Gasunie en sinds 1 juli 2005 CFO van de gastransportonderneming NV Nederlandse Gasunie. Omzet: omzet 1.3 miljard euro (in 2005)
Aantal medewerkers: 1.390 medewerkers

Gerelateerde artikelen