Helft werknemers wil meer opleiding

In de strijd om de werknemer, doen bedrijven er goed aan meer te investeren in opleidingen en cursussen. De helft van de arbeidskrachten geeft namelijk aan onvoldoende opleidingsmogelijkheden te krijgen. Opvallend hierbij is dat grotere organisaties niet positiever scoren dan het midden- en kleinbedrijf.

Dit alles werd duidelijk uit onderzoek van Vitae onder 500 werkenden tussen de 25 en 45 jaar. Ook de nieuwe regering ziet de noodzaak van opleiding in. Afgelopen week kwam naar buiten dat werknemers een studievoucher krijgen voor om- en bijscholing.

De leergierigheid blijkt uit het feit dat vrijwel alle werkenden precies weten waar hun ontwikkelpunten liggen. Verder ziet maar liefst zeventig procent het werk vooral als een leerproces. De zoektocht naar persoonlijke ontwikkeling is zelfs de voornaamste drijfveer om van baan te veranderen, aldus de ondervraagden.

‘Werkgevers moeten beseffen, dat professionals steeds meer op zoek gaan naar een baas die hen genoeg ontwikkeling biedt,’ vertelt Hein Pouw, directeur van Vitae. ‘De nieuwe generatie zelfbewuste en ambitieuze mensen, die wij aanduiden als De Nieuwe Professional, investeert voortdurend in zichzelf en maakt bewuste keuzes. Het meedenken over en faciliteren van opleiding- en ontwikkelingsmogelijkheden is voor werkgevers van essentieel belang in het behoud van talent.’

Opvallend is dat de ontevredenheid over het aanbod aan opleidingen even groot is onder het midden- en kleinbedrijf, als onder bedrijven met meer dan 250 werknemers. Dit percentage ligt voor beide groepen op ongeveer zestig procent. Een positieve correlatie is zichtbaar tussen het salaris en het opleidingsaanbod.

Driekwart van de mensen met een bruto jaarsalaris boven de 40.000 euro geeft aan dat zij voldoende opleidingskansen krijgt. Bij een salaris net boven modaal ligt dit percentage op iets minder dan zestig procent. De helft van de werkenden met een salaris van minder dan 20.000 euro vindt daarentegen dat hen nauwelijks mogelijkheden voor opleidingen en cursussen wordt geboden.

Tenslotte: eenieder voor wie opleidingsmogelijkheden doorslaggevend zijn in de keuze voor een baan, moet vooral niet parttime willen werken. Fulltimers genieten namelijk meer kansen dan de deeltijdwerkers.

Vorige week bracht Jacques Tichelaar, medeonderhandelaar van het regeerakkoord namens de PvdA, naar buiten dat werknemers een studiepotje krijgen voor omscholing en bijscholing. Het gaat om een fictief budget, dat pas actief wordt wanneer een werknemer daadwerkelijk een opleiding volgt.

CDA-Kamerlid Jan de Vries spreekt van studievouchers die aan de bestaande levensloopregeling voor het sparen van verlof wordt gekoppeld. Volgens Tichelaar is het niet duidelijk wanneer de nieuwe wet en de studievouchers voor werknemers van kracht zullen worden.

Het onderzoek is uitgevoerd door TNS NIPO onder ruim 500 respondenten. De resultaten van het onderzoek zijn gewogen en zijn representatief voor werkend Nederland met een MBO-, HBO- of WO-opleiding in de leeftijd van 25 tot 45 jaar. De verdeling tussen MBO, HBO, WO is respectievelijk n= 52 procent, n= 31 procent en n=17 procent. 12 procent van de respondenten heeft een eigen bedrijf of is freelancer. De verdeling tussen man en vrouw is respectievelijk n= 56 procent en n=44 procent.

Gerelateerde artikelen