Helft van de financials niet klaar voor ESG-verslaggeving

Meten, registreren en controleerbaar maken vormen administratieve last.

Meer dan de helft van de finance professionals zegt niet de benodigde kennis of capaciteit in huis te hebben om te beginnen met verplichte verslaglegging over ESG-doelen (Environmental, Social, Governance). Het uitstel van de wetgeving met een jaar is hard nodig om de nodige voorbereidingen te treffen.

Dat blijkt uit een rondgang onder 80 finance professionals uit verschillende sectoren, waaronder CFO’s, financial controllers en bedrijfseigenaren door de Quoratio Groep. De CSRD-richtlijn (Corporate Sustainability Reporting Directive) van de Europese Unie verplicht bedrijven die voldoen aan bepaalde criteria om vanaf 2024 verslaglegging te doen over verschillende ESG-doelen.

Ruim de helft van de finance professionals (55%) zegt al bezig te zijn met ESG-rapportage of er volgend jaar mee te starten. De helft geeft aan niet over voldoende kennis en capaciteit te beschikken.

De meeste respondenten geven aan dat de verantwoordelijkheid voor het rapporteren over de CSRD-richtlijnen onder een afdeling Duurzaamheid of Sustainability moet gaan vallen, met de afdeling Finance & Control als een goede tweede.

“Doordat nog lang niet alle organisaties een duurzaamheidsafdeling hebben, komt de verantwoordelijkheid vermoedelijk toch meestal bij de finance professional te liggen”, signaleert Edwin Groeneveld, CFO bij Quoratio Groep. “Die krijgt de taak om informatie op te halen binnen de organisatie, zoals bijvoorbeeld de uitstoot van CO2 per medewerker. Vervolgens moet die info zo worden weergegeven dat controle op juistheid en volledigheid door een accountant mogelijk is. Er zijn dus meer variabelen die meespelen en de verslaglegging complexer maken.” 

Dat is volgens Groeneveld ook de reden dat de deelnemers verwachten te weinig capaciteit in huis te hebben: “Het rapporteren over de verschillende gekozen thema’s zorgt voor een grote hoeveelheid extra administratief werk, dat zonder extra personeel of automatisering niet altijd kan worden opgevangen.”

De ESG-doelen zijn verdeeld over verschillende thema’s, waarbij bedrijven zelf kiezen welke thema’s relevant zijn op basis van de gekozen strategie. Groeneveld: “Doordat er echter meerdere thema’s zijn om uit te kiezen, weten bedrijven vaak niet waar te beginnen. Het vereist strategische keuzes, op basis waarvan je het proces kunt vastleggen en controleren, en de relevante KPI’s kunt bepalen.”

Gerelateerde artikelen