Helft van banken niet (op tijd) klaar voor IFRS 9

Over anderhalf jaar moet deze nieuwe standaard geïmplementeerd zijn, maar bijna twee derde heeft nog geen idee van de impact op de balans.

Wel verwachten 91 grootbanken, ondervraagd door Deloitte, dat ze op grond van de nieuwe standaard de post voorzieningen voor ‘slechte leningen’ opnieuw sterk zullen moeten verhogen. 
 
Deloitte ondervroeg de wereldwijd actieve banken (geen uit de USA, want die kennen hun eigen regelgeving) of zij verwachten in staat te zijn op tijd de nieuwe standaard IFRS 9 te implementeren, vóór deze over 18 maanden van kracht wordt. Ruim 46% denkt  niet ‘genoeg resources’ beschikbaar te kunnen stellen om op tijd klaar te zijn – een forse groep klaagt dat ze niet in staat zijn voldoende gekwalificeerd personeel aan te trekken.
 
Bijna twee derde van de deelnemende instellingen  zijn niet in staat precies aan te geven hoe en in welke mate IFRS 9 van invloed zal zijn op hun balans voortaan zullen ze ‘te verwachten verliezen’ moeten voorzien in plaats van feitelijk reeds geleden verliezen. Banken die al wel in staat zeggen te zijn de gevolgen te  berekenen stellen dat  hun impairment voorzieningen met ten minste 25% zullen stijgen.
Ze voorzien ook dat hun kapitaalratio, de verhouding vreemd vermogen/totaal vermogen, zal dalen
Overigens geldt deze onzekerheid niet alleen de banken zelf: 99% van de ondervraagde banken zegt dat hun lokale toezichthouders zich ook nog niet hebben uitgesproken hoe volgens hen IFRS 9 van invloed zal zijn op de kaptaaleisen. 
 
De opstellers van IFRS 9  hopen is met de overgang van een “incurred loss” naar een “expected loss” model in 2018 een aantal problemen te voorkomen, zoals die naar voren kwamen in 2008, toen de banken door hen al lang voorzxiene verliezen op slechte leningen nog niet in de boeken konden verwerken. Daarnaast is IFRS 9 een poging om de standaards van de IFRS en van US GAAP dichter bij elkaar te brengen.
 
www.ft.com

Zoekt u een manier om met de impact van IFRS om te gaan? Wilt u ontdekken hoe u IFRS tegen minimale kosten kunt implementeren en gebruiken in het voordeel van uw bedrijf? Dan is de cursus IFRS Essentials & Advanced precies wat u zoekt. Uw docent onthult de belangrijkste en meest relevante wijzigingen. Ontdek de impact van IFRS in 1 of 2 dagen. Meld u direct aan
Gerelateerde artikelen