Helft ondernemers heeft liquiditeitsproblemen

Een kwart van de ondernemers keer zichzelf geen of weinig salaris uit.

Sinds de start van de coronacrisis in maart 2020 hebben ONL voor Ondernemers en Stichting MKB Financiering (SMF) elke twee maanden gepeild hoe het met de liquiditeit en financiering van ondernemend Nederland staat. In oktober 2022 is de elfde peiling uitgevoerd, waarin te zien is dat de liquiditeitsproblemen weer fors toenemen. Ondanks deze problemen wil een groot deel van de ondernemers echter gaan investeren in verduurzaming. Financiering hiervoor vinden is echter nog een probleem.

Sinds het begin van de peilingen namen de liquiditeitsproblemen voor het mkb structureel af. In mei 2022 gaf 66% van de ondernemers al aan dat ze met de nieuwe situatie om kunnen gaan en geen liquiditeitsproblemen meer hadden. Helaas is deze trend nu doorbroken en geeft nu 51% aan geen problemen te hebben. Hiermee zijn we teruggekomen op het niveau van 18 maanden geleden (voorjaar 2021). Nog steeds geeft ongeveer een kwart van de ondernemers aan het probleem op te lossen door zichzelf geen of weinig salaris uit te keren.

Maar liefst 40% van de ondernemers geeft aan dat ze wel plannen hebben om te gaan investeren in verduurzaming. Het vinden van financiering hiervoor gaat moeilijk. 40% geeft aan hiervoor het eigen vermogenHet eigen vermogen van een onderneming is het balanstotaal minus de schulden. Eigen vermogen neemt toe als winst wordt gerealiseerd. Bij verlies neemt het eigen vermogen af. in te zetten en slechts 7% wil dit via de bank financieren. Maar liefst 53% Heeft nog geen idee waar ze de financiering vandaan kunnen halen. Ook de BMKB-Groen regeling is nog grotendeels onbekend bij ondernemers. Slechts 11% weet hoe ze in kunnen zetten.

Stichting MKB Financiering (SMF) is in 2018 opgericht met steun van het Ministerie van Economische Zaken. SMF is een onafhankelijke stichting die samen met financiers, overheid, ondernemers en andere organisaties samen werkt aan een betere en diversere financieringsmarkt voor het MKB.

Gerelateerde artikelen