Helft mkb-ondernemers krijgt factuur te laat betaald

Ongeveer de helft van de mkb-ondernemers krijgt zijn facturen niet op tijd betaald. Daarmee scoort het betaalgedrag in het mkb slecht. Ondanks verschillende initiatieven zijn er nog altijd geen concrete oplossingen om het betaalgedrag te verbeteren. Naar aanleiding van een enquête onder 1.200 mkb-ers komt ING Economisch Bureau met een aantal verbeterpunten voor het mkb.

Verschillen in betaaltermijnen binnen het mkb

Slechts de helft van de mkb-ondernemers krijgt zijn factuur binnen de zelf gestelde betalingstermijn betaald. De andere helft dus niet. Overigens bestaan er binnen het mkb grote verschillen in betalingstermijnen. Voor consumenten gelden doorgaans kortere betalingstermijnen dan tussen bedrijven onderling. Gemiddeld worden ondernemers die actief zijn in de markt voor consumenten – zoals detailhandel en horeca – vijf dagen te laat betaald. Tussen bedrijven onderling worden facturen gemiddeld elf dagen later betaald.
 
Groei financieren uit werkkapitaal

Ondanks dat de helft van de ondernemers te laat betaald krijgt leidt dit bij een meerderheid van de mkb’ers niet tot grote financiële problemen. Toch draagt het op tijd betalen van facturen bij aan een versterking van het mkb. Ondernemers kunnen bij tijdige betaling hun uitgaven en inkomsten beter op elkaar afstemmen en daarbij het werkkapitaal inzetten voor verdere groei van het bedrijf.
 
Debiteurenbeleid aanscherpen

Bij gebrek aan concrete oplossingen ligt de bal bij de ondernemer zelf. Een belangrijk aspect dat ondernemers zelf in de hand hebben is het debiteurenbeleid binnen het bedrijf. Op dit gebied kan met name in het kleinbedrijf (tot 50 werknemers) nog veel worden verbeterd. Denk onder meer aan digitaal factureren, nabellen in plaats van het sturen van een herinneringsmail en iemand binnen het bedrijf verantwoordelijk maken voor het debiteurenbeheer. Het probleem van late betalingen wordt hierdoor zeker niet opgelost, maar zelfs een paar dagen eerder betaald krijgen leidt tot versterking van het werkkapitaal. Wat de ondernemer vervolgens ruimte biedt om te investeren in groei en werkgelegenheid.
 
• ING – Betaalgedrag in het mkb

Gerelateerde artikelen