Heijmans wil EY als controlerend accountant herbenoemen

De raad van commissarissen van bouwbedrijf Heijmans draagt EY voor om herbenoemd te worden als externe accountant voor de boekjaren 2016 en 2017.

EY werd in 2014 aangesteld als accountant voor de controle van het boekjaar 2014. Ook de controle van 2015 nam EY voor zijn rekening.

De raad van bestuur en de auditcommissie hebben de werkzaamheden van EY binnen de verschillende onderdelen van Heijmans beoordeeld: “Gebleken is dat EY in staat is om objectief een oordeel te vormen over alle zaken die binnen de scope van zijn opdracht vallen. Daarbij is sprake van effectief en efficiënt handelen, mede in het kader van de controlekosten, risicobeheersing en betrouwbaarheid. Op basis hiervan draagt de raad van commissarissen EY voor als externe accountant voor de boekjaren 2016 en 2017.”

De aandeelhouders beslissen op 13 april over de voorgestelde herbenoeming van EY.

Gerelateerde artikelen