Heeft u een buitenlandse optieregeling?

fallback
De belastingdienst heeft gistermiddag per persbericht aangekondigd buitenlandse optieregelingen te gaan controleren.

Werknemers van een in Nederland gevestigd bedrijf met een buitenlandse moedermaatschappij, krijgen soms als extra beloning optierechten aangeboden door die buitenlandse moedermaatschappij.

In juni 2004 is bij bedrijven met een buitenlandse moedermaatschappij informatie opgevraagd over optierechten verstrekt aan hun werknemers. Vervolgens hebben inmiddels zo’n 700 werknemers van een aantal bedrijven de afgelopen dagen een brief ontvangen van de Belastingdienst met het verzoek opgaaf te doen van de aan hen verstrekte optierechten.

De optie is een beloning, die normaal ‘via’ de loonheffing wordt belast. Uit gegevens van de Belastingdienst blijkt echter dat dit niet altijd is gebeurd. De Belastingdienst zal in deze situaties navorderingsaanslagen inkomstenbelasting gaan opleggen bij de werknemers. Daarbij bestaat de mogelijkheid om 12 jaar terug te gaan. Deze navorderingsaanslagen zullen worden verhoogd met een boete. Ook kan er worden overgegaan tot strafrechtelijke vervolging.

Belastingplichtigen hebben de kans ’tot inkeer’ te komen en alsnog aangifte te doen van de buitenlandse optierechten. Sinds deze week is er op de website van de Belastingdienst informatie te vinden over de buitenlandse optieregelingen waarin ook staat dat werknemers zich als inkeerder kunnen melden. Via het downloaden en insturen van een speciaal formulier kunnen zij zich melden bij de Belastingdienst. Daarmee kunnen zij zichzelf een boete of een mogelijke strafrechtelijke vervolging besparen.

Aanbeveling
Heeft u een brief ontvangen of bent u voornemens ’tot inkeer’ te komen dan is het raadzaam u te laten bijstaan door een belastingadviseur die ervaring heeft met (internationale) optie- en aandelenplannen. Al was het maar om te laten nagaan of dat wat u een optieregeling noemt ook in fiscale zin een optieregeling is. Dit blijkt namelijk niet altijd zo te zijn. Of u heeft de opties gekregen toen u nog in het buitenland woonde. Ook in dat geval staat ‘Nederlandse’ heffing niet bij voorbaat vast.

Gerelateerde artikelen