Havens doen veel minder

Overslag zeehavens in het eerste half jaar al bijna 10 procent minder.

De overslag van goederen in de Nederlandse zeehavens is in het eerste half jaar van 2020 met bijna 10 procent gedaald, vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder. De aanvoer van goederen daalde sterker dan de afvoer. De daling was sterker voor bulkgoederen, zoals aardolie en steenkool, dan voor goederen die in containers worden vervoerd. Dit meldt het CBS vandaag.

In de eerste helft van 2020 bedroeg de overslag van goederen in de Nederlandse zeehavens 281 miljoen ton. In de eerste twee kwartalen van 2019 werd nog 311 miljoen ton goederen gelost en geladen. De aanvoer (het lossen van goederen) – twee derde van de totale overslag – daalde met bijna 12 procent, terwijl de afvoer (laden van goederen) door zeeschepen naar het buitenland met 5 procent afnam. Zowel de aan- als afvoer van goederen daalde al in de tweede helft van 2019.

De overslag van droge bulkgoederen (19 procent van de totale goederenoverslag) was in de eerste helft van 2020 ruim 22 procent lager dan een jaar eerder. De overslag van natte bulkgoederen (46 procent van de totale overslag) daalde van 144 miljoen ton in de eerste helft van 2019 naar 129,4 miljoen ton een jaar later, een daling van 10,2 procent.

De overslag van goederen in containers daalde met slechts 1,3 procent. Tot slot daalde het laden en lossen van roro-goederen met 16 procent. Onder roro (roll-on-roll-off) wordt alle lading verstaan die zelfstandig een schip op en af kan, zoals auto’s, tractoren, maar ook levend vee.

(bron: CBS; foto: Andrey Sharpilo, Unsplash)

Gerelateerde artikelen