Haperende digitalisering stokt doorstroom personeel

Medewerkers weten niet hoe ze persoonsgegevens moeten bijwerken.

Eén op de vijf medewerkers komt op de eerste werkdag bij de huidige werkgever niet of nauwelijks toe aan werken omdat de digitale middelen niet werken. Bij bijna de helft (46%) van de organisaties ontbreekt het aan een digitaal onboardingsproces.

In dit geval wordt het inwerken volledig door collega’s gedaan. Bij amper de helft (46%) van de organisaties krijgen nieuwe medewerkers geen toegang tot een digitaal programma waarin ze praktische of werkinhoudelijke zaken doorlopen.

Dit blijkt uit een benchmark onder ruim duizend Nederlandse werknemers van TOPdesk. Vanwege gebrekkig digitalisering hapert ook de door- en uitstroom van medewerkers. Iets meer dan een derde van de organisaties heeft een goed systeem om digitale middelen in te leveren.

Het wijzigen van persoonlijke gegevens – bijvoorbeeld bij doorstromen – is eveneens een problematisch. Maar al te vaak kunnen medewerkers dit niet zelf regelen. Bijna één op de tien werknemers weet überhaupt niet waar ze gegevens moeten aanpassen of doorgeven.