Hantering van juiste koersen

De pensioenbeleggingen (ofwel "fondsbeleggingen") moeten worden gewaardeerd op de reële waarden per balansdatum. Voor beursgenoteerde effecten moeten de juiste beurskoersen worden gehanteerd. Dat zijn in principe de biedkoersen en niet het gemiddelde van de bied- en laatkoersen.

Het verschil tussen beide koersen kan in bepaalde gevallen momenteel groter zijn dan voorheen, zodat hantering van de juiste koersen van belang is. De kredietcrisis kan er verder toe leiden dat – anders dan voorheen – geen (actieve) marktnoteringen meer beschikbaar zijn voor bepaalde beleggingen.

In dat geval kan het noodzakelijk zijn om bij de waardering gebruik te maken van waarderingsmodellen. Bij gebruik van dergelijke modellen worden soms parameters gehanteerd die zijn gebaseerd op historische gegevens. Door de kredietcrisis kan het noodzakelijk zijn om kritisch te kijken of de gehanteerde parameters en achterliggende veronderstellingen nog bruikbaar en realistisch zijn.

Gerelateerde artikelen