Hans van Herwaarden CEO van Quint Wellington

fallback
Hans van Herwaarden is bij The Quint Wellington Redwood Group benoemd als Chief Executive Officer. Van Herwaarden zal zich in zijn nieuwe functie met name richten op verdere internationale expansie van The Quint Wellington Redwood Group. Van Herwaarden was bij dit van oorsprong Nederlandse adviesbureau de afgelopen zeven jaar actief in diverse directiefuncties waarvan de laatste drie jaar als Chief Operations Officer. Quint is een onafhankelijke en internationaal opererende adviesbureau op het snijvlak van management en ICT specialiseert in het oplossen van vraagstukken op de terreinen strategie, sourcing en service delivery.

Onder zijn leiding heeft Quint onder de titel Factor 10 een nieuw rendementsmodel ingevoerd. Dit model gaat uit van een factor 10 rendement op de investering in het advies van Quint waarbij door Quint een resultaatverplichting wordt aangegaan.
Frank Grift, die sinds de oprichting leiding gaf aan Quint Wellington Redwood, blijft verbonden aan de organisatie en gaat zich richten op het ontwikkelen en wereldwijd implementeren van nieuwe diensten.

Quint Wellington Redwood heeft inmiddels vestigingen in de Verenigde Staten, Mexico, Brazilië, Japan en Maleisië en levert haar diensten vanuit deze vestigingen wereldwijd. De internationale slagkracht wordt de komende jaren nog verder uitgebouwd. Dat stelt de organisatie in staat om internationale klanten als onafhankelijke partij van advies te voorzien in de regio’s waar deze bedrijven actief zijn.

Na de studies Bedrijfskundige Informatica en Bestuurlijke informatiekunde, werkte Van Herwaarden zeven jaar in diverse ICT-functies. Daarnaast was hij actief als extern organisatieadviseur. Vanaf 1989 heeft hij zich voornamelijk bezig gehouden met organisatie en management van interne en externe IT-bedrijven. Hij heeft hiermee veel ervaring opgedaan met reorganiseren en fuseren van organisaties en het in- of uitbesteden van dienstverlening. Van Herwaarden is Master of Information Management, registerinformaticus, Master of Management Consultancy en beëdigd informaticadeskundige. Hij is gecertificeerd als Service Manager en Management Consultant. Hij is sinds 1994 verbonden aan Quint Wellington Redwood, waar hij vanaf 2001 als Chief Operations Officer deel uit maakt van de groepsdirectie. Daarnaast doceert van Herwaarden aan Nyenrode University, de Vrije Universiteit en de Universiteit van Amsterdam.