Hans Bossert van Deloitte & Touche eerste hoogleraar ‘Public Governance’ in Nederland.

fallback
Aandacht voor 'governance' in publieke sector groeit. dr Hans Bossert, partner en voorzitter van de branchegroep Rijksoverheid bij accountants- adviesorganisatie Deloitte & Touche, heeft vandaag aan Universiteit Nyenrode zijn oratie voor de leerstoel 'Public Governance' uitgesproken. Hiermee is Bossert de eerste hoogleraar op het gebied van 'Public Governance' in Nederland.

De stijgende belangstelling in de publieke sector voor het onderwerp governance hangt nauw samen met de ontwikkeling van Corporate Governance dat in het midden jaren negentig grote belangstelling verwierf door de Commissie Peters. Snds die tijd worden marktprincipes en managementtechnieken uit het bedrijfsleven steeds vaker toegepast in de publieke sector, waarmee ook governance vraagstukken in toenemende mate relevant zijn geworden.

Kernbegrippen binnen Public Governance zijn effectief bestuur en management, ministeriële verantwoordelijkheid en toezicht. Thema’s die niet alleen binnen de rijksoverheid spelen maar ook bij lokale overheden (gemeenten, waterschappen) en bij sectoren als de gezondheidszorg, sociale zekerheid en nutsbedrijven. Vanuit de verschillende organisaties en beleidsterreinen wordt aan de hand van Public Governance gewerkt aan verbeteringen op het gebied van doelmatigheid en effectiviteit. De publieke sector kent van oudsher formele structuren voor toezicht en verantwoording. De laatste jaren zijn er ook verschillende incidenten geweest die vraagtekens hebben geplaatst bij deze -meer traditionele- vormen van (formele) governance. Niet in alle gevallen lijken deze vormen van meer traditionele governance, met name op het gebied van toezicht en verantwoording, nog even effectief. De oorzaken hiervan moeten enerzijds worden gezocht in een veranderende kijk op organisaties (en het management van deze organisaties) in de publieke sector. Anderzijds hebben de steeds meer ‘informele vormen’ van governance door bijvoorbeeld de media, belangengroeperingen en een mondiger wordende burger eraan bijgedragen dat het begrip governance binnen de publieke sector in een ander perspectief is komen te staan.

Deloitte & Touche is met 7500 medewerkers en met kantoren in heel Nederland de grootste organisatie op het gebied van accountancy, belastingadvies, consultancy en juridische dienstverlening. Over 2001/2002 is een jaaromzet behaald van 602 miljoen Euro. De wereldwijde Deloitte Touche Tohmatsu-organisatie heeft vertegenwoordigingen in 140 landen. Over het boekjaar 2001/2002 werd een omzet behaald van 12,5 miljard
US Dollar.