Handhaving corporate governance codes voorwaarde voor succes

Op 13 februari aanvaarde prof. Alain Pietrancosta de wisselleerstoel van het Anton Philips Fund aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Tilburg met een inaugurele rede. Alain Pietrancosta is hoogleraar rechtsgeleerdheid aan de Universiteit van Parijs.

In zijn inaugurele rede stelde Pietrancosta dat handhaving van corporate governance codes een noodzakelijke voorwaarde is voor hun succes. De afgelopen jaren is de roep om strakkere corporate governance sterker geworden. Maar wie gaat die regelgeving handhaven?

De corporate governance codes waar beursgenoteerde bedrijven zich aan dienen te houden, zijn buiten de wetgever om tot stand gekomen. Het probleem is echter dat corporate governance codes nauwelijks gehandhaafd kunnen worden omdat de codes niet in de wet zijn vastgelegd.

Binnen de Europese Unie bijvoorbeeld moeten bedrijven op de beurs zich ofwel aan de codes houden, ofwel uitleggen waarom ze het niet doen (EU Richtlijn 2006/46). Het gebrek aan wetgeving leidt ertoe dat in verschillende landen anders wordt omgegaan met corporate governance codes.

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat de voorwaarden voor effectieve zelfregulering niet in alle landen aanwezig zijn. Daarnaast blijkt dat bedrijven zich beter aan de afspraken houden als de wet ook zijn tanden kan laten zien. ‘Handhaving is dan ook een voorwaarde voor het succes en de geloofwaardigheid van zelfregulering,’ aldus Pietrancosta.

 

Bron: Accountancynieuws

Gerelateerde artikelen